Centrum Medyczne Gabinter

Medycyna pracy

 1. Medycyna pracy

 • Badania Kierowców

 • Orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych

 • Orzeczenia do pozwolenia na broń

 • Zapisy Online i telefoniczne

W zakresie medycyny pracy oferujemy badania:

dla pracowników – wstępne, okresowe i kontrolne

Lekarz medycyny pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez pracodawcę. Na skierowaniu muszą znaleźć się informacje o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • być jasne i czytelne

 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy w tym informacje na temat możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia

 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),

 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 1 miesiąc od daty wystawienia oraz aktualne wyniki badań.

Rodzaje badań profilaktycznych:

 1. badanie wstępne – dla nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy, dla obecnych pracowników po zmianie stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

 2. badanie okresowe – pracodawca kieruje na nie osoby pracujące już na danym stanowisku, przed upływem ważności poprzedniego zaświadczenia,

3. badanie kontrolne – obowiązkowo wykonywane przez każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (do wydania orzeczenie wymagane jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończonym leczeniu)

Dla uczniów

W przypadku, otrzymania przez ucznia skierowania na badania lekarskie wystawionego przez szkołę , powinno ono wymieniać czynniki szkodliwe, co stanowi podstawę do określenia zakresu potrzebnych badań.

Orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych

W celu otrzymania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, pacjent przychodzi na wizytę z ważnymi badaniami – badania próbek kału z trzech następujących po sobie dnia (tzw. badanie na nosicielstwo)

Dla Kierowców

wykonujemy badania:

 • do wyrobienia oraz przedłużenia prawa jazdy kategorii A i B

 • kierowcom transportu, którzy wykonują zarobkowy przewóz osób lub posiadają prawo jazdy kat. C, D, C/E (np: kierowcom autobusów, taksówkarzom, osobom przewożącym powyżej 9 osób na własne potrzeby, kierowcom zawodowym kat. B, C i C/E),

 • kierowcom niepodlegającym przepisom prawa o transporcie drogowym (kat. B) np. , kadrze zarządzającej, przedstawicielom handlowym.

Wydajemy również orzeczenia dotyczące pozwolenia na broń

Zapraszamy do zapisów telefonicznych pod numerem: 737 144 444

oraz online

Lekarz medycyny pracy:

Magdalena Bednarczyk

Uwaga ! Przy zapisie online prosimy o podanie numeru telefonu, celu wizyty, oraz o niezwłoczne przesłanie skierowania na nasz adres email: gabintercentrum@gmail.com

Pracodawcy!

Zapraszamy do podpisania umowy w ramach badań profilaktycznych Państwa pracowników w naszej poradni medycyny pracy.

Podpisanie umowy uprawnia Państwa do wykonywania badań na preferencyjnych warunkach.

Co istotne wg ustawy (art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy), każdy pracodawca powinien posiadać umowę pisemną z jednostką służby medycyny pracy.  

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, serdecznie zapraszam do kontaktu

mailowego – oddzwonimy do Państwa.

Małgorzata Kiljan-Gągolewska

Kierownik Centrum Medycznego Gabinter

napisz do nas