Centrum Medyczne Gabinter

Lekarz specjalista kardiolog, elektrofizjolog: Małgorzata Oleszczak-Kostyra

 

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Zaburzeń Rytmu Serca, Sekcji Rytmu Serca przy Polskim Towarzystwie Kardiologicznym.

W 2008 r ukończyła studia medyczne na I wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. Staż podyplomowy odbyła w 2009r w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Od 2010r pracuje w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym Szpitala Bielańskiego gdzie zajmuje się diagnostyką, leczeniem farmakologicznym i inwazyjnym zaburzeń rytmu serca.

Poza tym przyjmuje w Poradni Elektrofizjologicznej i Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów – Defibrylatorów Szpitala Bielańskiego, gdzie zajmuje się kontrolą urządzeń wszczepialnych (tzw. ‘’rozruszników’’) , kwalifikacjami do implantacji urządzeń wspomagających prace serca ( stymulatory , kardiowertery- defibrylatory) oraz kwalifikuje do inwazyjnego leczenia arytmii serca tj ablacji podłoża migotania/trzepotania przedsionków, komorowych zaburzeń rytmu serca, częstoskurczów nadkomorowych ( AVNRT, AVRT WPW i innych). W ramach zainteresowań prowadzi diagnostykę omdleń i kwalifikuje do leczenia inwazyjnego utrat przytomności ( zabiegi kardioneuroablacji)

Lekarz Małgorzata Oleszczak-Kostyra wykonuje następujące zabiegi

– implantacje stymulatorów serca

-wymiany baterii urządzeń wszczepialnych

-ablacje migotania przedsionków, trzepotania przedsionków, arytmii nadkomorowych

-testy pochyleniowe ( tzw tilt testy – diagnostyka omdleń)

-badania Holter EKG

-echokardiografia w ramach kwalifikacji do zabiegów

W ramach specjalizacji z kardiologii diagnozuje i leczy

-nadciśnienie tętnicze

-chorobę niedokrwienną serca

-wady serca