Centrum Medyczne Gabinter

11-DKOR11-deoksykortyzol180,00 PLN
17OHPRG17-alfa-hydroksypregnenolon280,00 PLN
17-KS17-ketosterydy175,00 PLN
17-OHPR17-OH progesteron100,00 PLN
17-OHCS17-OH-kortykosteroidy165,00 PLN
ACTHACTH100,00 PLN
ADIPONAdiponektyna250,00 PLN
ADR-DMAdrenalina wydalanie140,00 PLN
AFP-L3AFP frakcja L3 (ocena wystąpienia raka wątrobokomórkowego w ciągu roku lub dwóch lat)370,00 PLN
AFPAFP marker nowotworów wątroby50,00 PLN
CH50Aktywność hemolityczna dopełniacza140,00 PLN
CZ-XAAktywność heperyny w osoczu (anty-Xa)285,00 PLN
AROAktywność reninowa osocza135,00 PLN
ALBAlbumina15,00 PLN
MALB-MAlbumina w moczu (ilościowo)25,00 PLN
MALB-MJAlbumina w moczu (jakościowo)20,00 PLN
MALB-DMAlbumina wydalanie30,00 PLN
MDAAldehyd dimalonowy300,00 PLN
ALDOLAldolaza90,00 PLN
ALDO-OAldosteron115,00 PLN
ALDO-MAldosteron wydalanie115,00 PLN
AAGPAlfa 1a-kwaśna glikoproteina55,00 PLN
ALFA1Alfa 1-antytrypsyna72,00 PLN
ALFA1-GAlfa1-antytrypsyna – genotypowanie420,00 PLN
ALFA1-KAlfa1-antytrypsyna w kale115,00 PLN
A2MGAlfa2-makroglobulina130,00 PLN
IDURONAlfa-iduronidaza600,00 PLN
ALP-IZOALP izoenzymy125,00 PLN
ALTAminotransferaza alaninowa- ALAT / ALT10,00 PLN
ASTAminotransferaza asparginianowa – ASPAT10,00 PLN
AMYAmylaza12,00 PLN
AMY-IZOAmylaza – izoenzymy120,00 PLN
AMY-TAmylaza trzustkowa32,00 PLN
AMY-T-MAmylaza trzustkowa w moczu35,00 PLN
AMY-MAmylaza w moczu12,00 PLN
ANA1ANA Profil 1 ANA 1 ANA1195,00 PLN
ANA3ANA Profil 3220,00 PLN
APOE-1Analiza alleli e2,e3 i e4 genu APOE480,00 PLN
ALZ-2Analiza eksonów 16 i 17 genu APP – II etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera480,00 PLN
ANX-1Analiza haplotypu M2 genu ANXA5- diagnostyka nawracających poronień480,00 PLN
AZF-ABCAnaliza mikrodelecji w regionach AZFa, AZFb i AZFc chromosomu Y300,00 PLN
ACVR-1Analiza pełnej sekwencji kodującej genu ACVR1- diagnostyka postępującej fibrodyzplazji kostniejącej1680,00 PLN
ALZ-1Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN1- I etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera1900,00 PLN
ALZ-3Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN2- III etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera1900,00 PLN
ALS-1Analiza pełnej sekwencji kodującej genu SOD1- I etap diagnostyki stwardnienia bocznego zanikowego1080,00 PLN
ACGH-1Analiza porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzową1320,00 PLN
ACGH-PAnaliza porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzową (aCGH) badanie kosmków po samoistnym poronieniu1320,00 PLN
ABCD1-1Analiza sekwencji kodującej genu ABCD1- diagnostyka adrenoleukodystrofii/ adrenomieloneuropatii3000,00 PLN
APOB-1Analiza wariantu c.10580-diagnostyka hipercholesterolemii300,00 PLN
ACE-1Analiza wariantu insercyjno-delecyjnego genu ACE360,00 PLN
ACT-1Analiza wariantu p.Arg577* genu ACTN3-diagnostyka predyspozycji sportowych360,00 PLN
ABCD1-9Analiza wybranej indywidualnej mutacji genu ABCD1 – diagnostyka adrenoleukodystrofii/adrenomieloneuropatii480,00 PLN
ALZ-9Analiza wybranej indywidualnej mutacji genu PSEN1, APP lub PSEN2 – diagnostyka choroby Alzheimera420,00 PLN
ALS-9Analiza wybranej indywidualnej mutacji genu SOD1-diagnostyka stwardnienia bocznego zanikowego420,00 PLN
ACVR-9Analiza wybranej mutacji genu ACVR-1 diagnostyka postępującej fibrodyzplazji kostniejącej480,00 PLN
ANDROSTAndrostendion70,00 PLN
ANGIOIIAngiotensyna II260,00 PLN
BC-AGAntygen białka C*410,00 PLN
HLA-ABCAntygen HLA A, B, C2050,00 PLN
HLA-PAntygen HLA A, B, C, DR, DQ1850,00 PLN
HLA-B51Antygen HLA B51700,00 PLN
HLA-DQAntygen HLA DQ600,00 PLN
HLADQB1Antygen HLA DQB1502,00 PLN
HLA-DRQAntygen HLA DR, DQ1375,00 PLN
HLA-DR2Antygen HLA DR2570,00 PLN
HLA-DR4Antygen HLA DR4570,00 PLN
HLA-AAntygen HLA-A670,00 PLN
HLA-BAntygen HLA-B707,00 PLN
HLA-B5Antygen HLA-B5190,00 PLN
HLA-CAntygen HLA-C670,00 PLN
HLA-DRAntygen HLA-DR600,00 PLN
SCCAntygen raka płaskonabłonkowego SCC(szyjka macicy, nowotworowy głowy. szyi, krtani)115,00 PLN
APLSAntyplasmina240,00 PLN
AT-IIIAntytrombina III85,00 PLN
APO-AIApo AI65,00 PLN
APO-BApo B65,00 PLN
APOEApolipoproteina E110,00 PLN
APTTAPTT10,00 PLN
ARYLOSUArylosulfataza120,00 PLN
ASOASO miano ilościowo15,00 PLN
ASO-WASO po wytrąceniu lipidów72,00 PLN
BETRANSB2-transferyna150,00 PLN
Badanie histopatologiczne150,00 PLN
KAL-RPJBadanie kału w kierunku rodzimych pasożytów jelitowych50,00 PLN
KAL-AMBBadanie kału w kierunku amebiozy50,00 PLN
CRYP-KBadanie kału w kierunku kryptosporydiozy28,00 PLN
KAL-TPJBadanie kału w kierunku tropikalnych pasażytów jelitowych50,00 PLN
MOCZ-PTBadanie moczu w kierunku pasożytów tropikalnych50,00 PLN
FIL-ROZBadanie na obecność mikrofilarii we krwi obwodowej170,00 PLN
Badanie ogólne moczu15,00 PLN
PL-STAWbadanie ogólne płynu stawowego120,00 PLN
ALLOBadanie przeglądowe alloprzeciwciał50,00 PLN
Badanie u lekarza medycyny pracy200,00 PLN
KAL-OWSBadanie w kierunku jaj owsika35,00 PLN
MMYC/URBadanie w kierunku Mycoplasma hominis110,00 PLN
B-CROSB-crossLaps (marker resorbcji kostnej)190,00 PLN
BDNFBDNF – neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego140,00 PLN
B2-MIKGBeta2-mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)65,00 PLN
B2-MIKMBeta2-mikroglobulina w moczu (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)110,00 PLN
BTABezpośredni odczyn Coombsa80,00 PLN
B-HCGB-HCG (ilościowo) beta hcg60,00 PLN
SAABialko amyloidu A85,00 PLN
TPBiałko całkowite10,00 PLN
TP-MBiałko całkowite w moczu10,00 PLN
TP-DMBiałko całkowite wydalanie10,00 PLN
BP-FMFBiałko PAPP-A (wg FMF)110,00 PLN
B100Białko S100 (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych, udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka złośliwego)150,00 PLN
BIA-TAUBiałko tau360,00 PLN
IGFBP3Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3250,00 PLN
RBP-MBiałko wiążące retinol RBP w moczu85,00 PLN
BIAL-CBiałko-C140,00 PLN
BIAL-SBiałko-S160,00 PLN
BIL-DBilirubina bezpośrednia15,00 PLN
BIL-TBilirubina całkowita10,00 PLN
BIL-PBilirubina pośrednia (wyliczana)15,00 PLN
RBP-MBiałko wiążące retinol RBP w moczu85,00 PLN
BP-ABordetella pertussis p/ciała IgA80,00 PLN
BP-GBordetella pertussis p/ciała IgG80,00 PLN
BP-MBordetella pertussis p/ciała IgM80,00 PLN
Borelioza p/c IgG – met. Western-Blot (432)200,00 PLN
Borelioza p/c IgG (430)286,00 PLN
Borelioza p/c IgM – met. Western-Blot (433)200,00 PLN
Borelioza p/c IgM (431)286,00 PLN
BOR-GBorrelia burgdorferi p/ciała IgG50,00 PLN
BOR-G-WBorrelia burgdorferi p/ciała IgG Western Blot170,00 PLN
BOR-MBorrelia burgdorferi p/ciała IgM46,00 PLN
BOR-M-WBorrelia burgdorferi p/ciała IgM Western Blot170,00 PLN
C1-AKTC1 inhibitor esterazy – aktywność90,00 PLN
C1-ILC1 inhibitor esterazy – ilościowo85,00 PLN
C3-NFC3 czynnik nefrytyczny150,00 PLN
C3C3 składowa dopełniacza42,00 PLN
C4C4 składowa dopełniacza42,00 PLN
CA50CA 50(rak trzustki, jelita grubego165,00 PLN
CA72-4CA 72.4(m.in. rak żołądka, jajnika)80,00 PLN
CA125CA-125 marker raka jajnika55,00 PLN
CA153CA-15.3 marker raka sutka jajnika płuc55,00 PLN
CDTCDT – transferyna desialowana160,00 PLN
CEACEA (m.in. rak przewodu pokarmowego, wątroby)37,00 PLN
CERULCeruloplazmina85,00 PLN
CHLAP-MChamydia pneumoniae p/ciała IgM55,00 PLN
CHELATChelatacja85,00 PLN
CHITOTRChitotriozydaza285,00 PLN
CHLAP-GChlamydia pneumoniae p/ciała IgG45,00 PLN
CHLATChlamydia trachomatis antygen150,00 PLN
CHLAT-GChlamydia trachomatis p/ciała IgG50,00 PLN
CHLAT-MChlamydia trachomatis p/ciała IgM50,00 PLN
CLChlorki10,00 PLN
CL-KChlorki w kale35,00 PLN
CL-MChlorki w moczu10,00 PLN
CL-PJCChlorki w płynach ustrojowych15,00 PLN
CL-DMChlorki wydalanie10,00 PLN
CHOLCholesterol całkowity10,00 PLN
HDLCholesterol HDL15,00 PLN
LDL-LCholesterol LDL – oznaczany15,00 PLN
CHOLINCholinoesteraza50,00 PLN
CHAChromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, rakowiak)180,00 PLN
CK-IZOCK izoenzymy185,00 PLN
CK-MB-ACK-MB aktywność45,00 PLN
CK-MBCK-MB mass68,00 PLN
CMV-GCMV p/ciała IgG45,00 PLN
CMVG-AVCMV p/ciała IgG – awidność130,00 PLN
CMV-MCMV p/ciała IgM45,00 PLN
PEP-CC-peptyd75,00 PLN
CRPCRP ilościowo20,00 PLN
ICTPC-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) (marker resorbcji kostnej)245,00 PLN
CYFRA21Cyfra 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc, marker procesów degeneracji)85,00 PLN
CPECynkoprotoporifiryna w erytrocytach60,00 PLN
CYSTATCystatyna100,00 PLN
CYSTYNACystyna130,00 PLN
CYTR-MCytryniany w moczu72,00 PLN
TTCzas trombinowy16,00 PLN
CZY-IICzynnik krzepnięcia II200,00 PLN
CZ-IXCzynnik krzepnięcia IX130,00 PLN
CZ-VCzynnik krzepnięcia V95,00 PLN
CZ-VIICzynnik krzepnięcia VII150,00 PLN
CZ-VIIICzynnik krzepnięcia VIII130,00 PLN
CZ-XCzynnik krzepnięcia X130,00 PLN
CZ-XICzynnik krzepnięcia XI150,00 PLN
CZ-XIICzynnik krzepnięcia XII185,00 PLN
CZ-XIIICzynnik krzepnięcia XIII320,00 PLN
RF-ACzynnik reumatoidalny RF IgA60,00 PLN
RF-GCzynnik reumatoidalny RF IgG60,00 PLN
RF-MCzynnik reumatoidalny RF IgM60,00 PLN
WILL-AKCzynnik von Willebranda (aktywność kofaktora rystocetyny)230,00 PLN
FGF23Czynnik wzrostu fibroblastów 23 FGF23260,00 PLN
CZXIIIGCzynnik XIII – mutacja genowa300,00 PLN
ARABIND-arabinitol185,00 PLN
DDD-dimery58,00 PLN
ADADeaminaza adenozyny515,00 PLN
ADA-PJODeaminaza adenozyny w płynie715,00 PLN
PBG-DDeaminaza porfobilinogenu95,00 PLN
G6PDHDehydrogenaza glukozy-6-fosforanu160,00 PLN
LDHDehydrogenaza mleczanowa (LDH)10,00 PLN
HBDHDehydrogeneza beta-hydroksymaślanowa45
DCPDes-gamma-karboksy-protrombina305,00 PLN
DPDDezoksypirydynolina (Pyrylinks D)211,00 PLN
DHEADHEA90,00 PLN
DHEASDHEA-s75,00 PLN
APC-FAPDiagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego – związanego z polipowatością/FAP/190,00 PLN
DHTDihodroksytestosteron350,00 PLN
C1QDopełniacz, C1q113,00 PLN
C2Dopełniacz C270,00 PLN
GL50-2Doustny test tolerancji glukozy obciążenie 50 g glukozy w czasie 0 i po 60 minutach60,00 PLN
GL75-2Doustny test tolerancji glukozy obciążenie 75 g glukozy w czasie 0 i po 120 minutach40,00 PLN
GL75-3Doustny test tolerancji glukozy obciążenie 75 g glukozy w czasie 0 i po 60 i120 minutach50,00 PLN
SODDysmutaza ponadtlenkowa115,00 PLN
ELASTElastaza w kale140,00 PLN
ELAST-SElastaza w surowicy155,00 PLN
PROT-MElektroforeza białek – mocz100,00 PLN
PROT-PElektroforeza białek w PMR70,00 PLN
HB-ELEKElektroforeza hemoglobin patologicznych190,00 PLN
ENA1ENA profil145,00 PLN
ACEEnzym konwertujący angiotensyne (ACE)110,00 PLN
EOZEozynofile w wymazie z nosa55,00 PLN
EOZ-WEozynofile w wymazie z worka spojówkowego60,00 PLN
EOZBeozynofilia bezwzględna12,00 PLN
ECPEozynofilowe białko kationowe ECP225,00 PLN
EPOErytropoetyna100,00 PLN
ESTR-E2Estradiol35,00 PLN
ESTRIOLEstriol wolny95,00 PLN
ESTRONEstron130,00 PLN
FENALANFenyloalanina (na bibule)80,00 PLN
FERRFerrytyna50,00 PLN
FIBRO-TFibro Test – pełne badanie583,00 PLN
FIBRONFibronektyna160,00 PLN
FIBRFibrynogen15,00 PLN
FAGFosfataza alkaiczna granulocytów – FAG145,00 PLN
ALP-KFosfataza alkaliczna – izoenzym kostny (marker tworzenia kości)65,00 PLN
ALP-LFosfataza alkaliczna – izoenzym łożyskowy130,00 PLN
ALPFosfataza alkaliczna (ALP)15,00 PLN
ACPFosfataza kwaśna AcP20,00 PLN
PAPFosfataza kwaśna sterczowa PAP30,00 PLN
PFKFosfofruktokinaza610,00 PLN
PFosfor nieorganiczny12,00 PLN
P-MFosfor nieorganiczny w moczu9,00 PLN
P-DMFosfor nieorganiczny wydalanie10,00 PLN
P-MFosforany w moczu10,00 PLN
FRUCFruktozamina45,00 PLN
FSHFSH35,00 PLN
FT3FT3 (wolna trijodotyronina)35,00 PLN
FT4FT4 (wolna tyroksyna)35,00 PLN
GALAKTGalaktoza80,00 PLN
GALAK-MGalaktoza w moczu80,00 PLN
GASTRGastryna155,00 PLN
APOB-GEGenetyczna diagnostyka hipercholesterolemii430,00 PLN
HLA-B57Genetyczny test przesiewowy w kierunku HLA-B 57680,00 PLN
GLIKOSGlikosfingolipidy – ilościowe450,00 PLN
GAGGlikozaminoglikany290,00 PLN
GLUKGGlukagon215,00 PLN
GLU-OGlukoza16,00 PLN
GLU-MGlukoza w moczu15,00 PLN
GLU-N/UGlukoza (wyciek z nosa/ucha)25,00 PLN
GLU-DMGlukoza wydalanie12,00 PLN
GLU-KAPGlukoza z krwi włośniczkowej15,00 PLN
GLUTATGlutation200,00 PLN
GRUPAGrupa krwi ABO, Rh60,00 PLN
HAPTOGLHaptoglobina80,00 PLN
HBA1CHbA1c (homoglobina glikowana)45,00 PLN
AHBCHBc p/ciała total46,00 PLN
HBSAGHBs antygen-test przesiewowy45,00 PLN
AHBSHBs p/ciała45,00 PLN
AHCVHCV p/ciała45,00 PLN
HE4HE4110,00 PLN
HEKSOHeksokinaza355,00 PLN
HELICHelicobacter pylori p/ciała IgG42,00 PLN
HELI-TEHelicobacter pylori test jakościowy42,00 PLN
HBAHemoglobina A2185,00 PLN
HEMOGLOBINA GLIKOWANA HBA1C45,00 PLN
HBFHemoglobina płodowa (HbF)70,00 PLN
HIVHIV antygen/przeciwciała / test przesiewowy40,00 PLN
KAL-NICHodowla kału w kierunku nicieni(Strongyloides Ancylostoma, Nector)65,00 PLN
HOMOCYSHomocysteina94,00 PLN
ADHHormon antydiuretyczny180,00 PLN
AMHHormon anty-Mullerian AMH235,00 PLN
GHHormon wzrostu75,00 PLN
HSCRPhsCRP38,00 PLN
HSV-GHSV 1/2 p/ciała IgG135,00 PLN
HSV-MHSV 1/2 p/ciała IgM135,00 PLN
HYDROKSHydroksyprolina (marker resorbcji kostnej)150,00 PLN
IDALLOIdentyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych i grupa krwi600,00 PLN
IGAIgA35,00 PLN
AREMAGIgA i IgG – panel500,00 PLN
GA 1+2IgA podklasy189,00 PLN
GA-KIgA w kale110,00 PLN
IGA-PMRIgA w PMR45,00 PLN
IGDIgD100,00 PLN
IGE-TIgE całkowite35,00 PLN
IGGIgG40,00 PLN
PODKL-GIgG podklasy380,00 PLN
IGG-PMRIgG w PMR45,00 PLN
IGMIgM35,00 PLN
IGM-PMRIgM w PMR111,00 PLN
IMM-FIKImmunofiksacja167,00 PLN
IGG-INDIndeks IgG (wskaźnik Linka – Teblinga)65,00 PLN
INHIB-AInhibina A175,00 PLN
INHIB-BInhibina B250,00 PLN
PAI-1Inhibitor aktywatora plazminogenu PAI-1151,00 PLN
CZIX-IInhibitor czynnika IX570,00 PLN
IL-10Interleukina 10190,00 PLN
IL-1BInterleukina 1b190,00 PLN
IL-6Interleukina 6190,00 PLN
ILEUK-8Interleukina 8190,00 PLN
M2-PKIzoenzymy M2 kinazy pirogronianowej M2-PK195,00 PLN
GPIIzomeraza glukozofosforanowa485,00 PLN
KARB-HEKaboksyhemoglobina60,00 PLN
MTKALDZKał – posiew ogólny u dziecka 2 lata61,00 PLN
M-SS-NKał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka)65,00 PLN
M-SSWKał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka) sanepid wpis65,00 PLN
M-SSNKał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki)170,00 PLN
MSSWKał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella Sanepid wpis (3 próbki)250,00 PLN
M-SSKał – posiew w kierunku Salmonella i Shigella65,00 PLN
KAL-STRKał – resztki pokarmowe40,00 PLN
KAL-BOKał badanie ogólne25,00 PLN
MTKALKał-posiew ogólny61,00 PLN
KAM-MOKamień moczowy – badanie składu (analiza jakościowa)120,00 PLN
KATEKatecholaminy (adrenalina, nanoadrenalina, dopamina)190,00 PLN
KATE-MKatecholaminy (adrenalina, nanoadrenalina, dopamina) w moczu152,00 PLN
CKKinaza kreatynowa18,00 PLN
PKKinaza pirogronianowa480,00 PLN
KALCYTKlacytonina100,00 PLN
KLIRENSKlirens kreatyniny22,00 PLN
LEKomórki LE37,00 PLN
SEZARYKomórki Sezary’ego – immunofenotypowanie300,00 PLN
KOMPLEKKompleksy immunologiczne130,00 PLN
KC1QKompleksy immunologiczne C1q100,00 PLN
C3DKompleksy immunologiczne C3d125,00 PLN
KOPR-MKoproporfiryny w moczu100,00 PLN
KORTKortyzol45,00 PLN
KORT-SKortyzol w ślinie105,00 PLN
KORT-DMKortyzol wydalanie100,00 PLN
KREAKreatynina15,00 PLN
KREA-EKreatynina (metoda enzymatyczna)15,00 PLN
KREA-MKreatynina w moczu15,00 PLN
KREA-DMKreatynina wydalanie10,00 PLN
KREW-KKrew karta95,00 PLN
KAL-KREKrew utajona w kale35,00 PLN
SIKrzem140,00 PLN
Krzywa cukrowa (3 pkt oznaczenie poziomu glukozy 0, 1, 2h)50,00 PLN
5-HIAAKwas 5-OH-indolooctowy135,00 PLN
KW-HMASKwas beta-hydroksymasłowy115,00 PLN
ALAKwas delta-aminolewulinowy ALA190,00 PLN
KW-FOLkwas foliowy58,00 PLN
HYALUKwas hialuronowy150,00 PLN
KW-HIPKwas hipurowy155,00 PLN
KW-HGENKwas homogentyzowany195,00 PLN
KW-HWANKwas homowanilinomigdałowy (HVA)155,00 PLN
KW-MLEKKwas mlekowy30,00 PLN
UAKwas moczowy15,00 PLN
UA-MKwas moczowy w moczu15,00 PLN
UA-PJCKwas moczowy w płynach ustrojowych15,00 PLN
UA-DMKwas moczowy wydalanie15,00 PLN
PIROGRKwas pirogronowy130,00 PLN
KW-SJALKwas sjalowy170,00 PLN
KW-SZKwas szczawiowy w moczu325,00 PLN
KW-WANIKwas wanilinomigdałowy110,00 PLN
KW-ORGKwasy organiczne345,00 PLN
VLCFAKwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe654,00 PLN
KT-DLANKwasy tłuszczowe długołańcuchowe295,00 PLN
WKTKwasy tłuszczowe wolne85,00 PLN
KW-ZOLKwasy żółciowe100,00 PLN
KAG-LIZKwaśna alfa-glukozydaza lizosomalna475,00 PLN
LAKTOFLaktoferyna w kale245,00 PLN
DH-IZOLDH izoenzymy160,00 PLN
LEPTYNLeptyna335,00 PLN
LAPLeucyloaminopeptydaza60,00 PLN
LHLH35,00 PLN
ADDISLiczba Addisa25,00 PLN
LIPAZALipaza25,00 PLN
LIPID-BLipidogram (CHOL, HDL, LDL oznaczany, TG)35,00 PLN
LIPIDOWLipidogram (CHOL, HDL, LDL-w, TG)25,00 PLN
LP-ALipoproteina a60,00 PLN
LP-XLipoproteina X140,00 PLN
LIPOPRLipoproteiny, rozdział w surowicy140,00 PLN
LIZOZYMLizozym75,00 PLN
L-KarniL-karnityna285,00 PLN
LKARN-FL-karnityna wolna295,00 PLN
LKARF-ML-karnityna wolna w moczu210,00 PLN
KAPPAŁańcuchy lekkie kappa77,00 PLN
KAPPA-MIŁańcuchy lekkie kappa w moczu ilościowo115,00 PLN
LAMBDAŁańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo120,00 PLN
KAPPA-FŁańcuchy lekkie wolne kappa100,00 PLN
KAPPA-FMŁańcuchy lekkie wolne kappa w moczu55,00 PLN
PIGFŁożyskowy czynnik wzrostu PIGF210,00 PLN
MGMagnez15,00 PLN
MG-ERYSMagnez w erytrocytach225,00 PLN
MG-MMagnez w moczu15,00 PLN
MG-DMMagnez wydalanie15,00 PLN
MAKAMCHMakroamylaza345,00 PLN
MAKRASTMakro-AST580,00 PLN
MAKRPRLMakroprolaktyna135,00 PLN
CA199marker nowotworów przewodu pokarmowego45,00 PLN
OSTEOPMarker obrotu kostnego255,00 PLN
MTMetalotioneina305,00 PLN
METANEFMetanefryna285,00 PLN
METFR-MMetanefryna w moczu205,00 PLN
METHBMethemoglobina90,00 PLN
METOKSMetoksykatecholaminy w moczu265,00 PLN
MPOMieloperoksydaza137,00 PLN
MIOGLMioglobina85,00 PLN
MLECZANMleczany45,00 PLN
BOMMocz – badanie ogólne z osadem15,00 PLN
UREAMocznik15,00 PLN
UREA-MMocznik w moczu15,00 PLN
UREA-DMMocznik wydalanie15,00 PLN
MONONUKMononukleoza zakaźna (ilościowo)40,00 PLN
MORF-5DMORFOLOGIA 5 DIFF15,00 PLN
MUK-MMukopolisacharydy w moczu210,00 PLN
APOA-GEMutacja apolipoproteiny A450,00 PLN
COL1A1Mutacja genu 1A1 kolagenu COL1A1 (diagnostyka osteoporozy i wrodzonej łamliwości kostnej)250,00 PLN
MYC-GMycoplasma pneumoniae p/ciała IgG55,00 PLN
MYC-MMycoplasma pneumoniae p/ciała IgM55,00 PLN
NAGNAG w moczu60,00 PLN
NTXN-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I(marker resorbcji kostnej)190,00 PLN
NMP22NMP 22 białko matrycowe jądra komórkowego140,00 PLN
NTFNormetanefryna295,00 PLN
NSENSE(m.in. rak drobnokomórkowy płuca, rak nerki, nerwiaki)100,00 PLN
BNPNT-proBNP155,00 PLN
oOB12,00 PLN
OBOB – odczyn Biernackiego12,00 PLN
NK-AOcena aktywności komórek NK680,00 PLN
CD3CD69Ocena ekspresji wczesnego receptora CD3/CD69115,00 PLN
OMTLOcena metabolizmu tlenowego leukocytów220,00 PLN
ROZMAZOcena mikroskopowa rozmazu krwi12,00 PLN
ROMAOcena ryzyka nabłonkowego raka jajnika (CA125, HE4)150,00 PLN
4KSCOROcena ryzyka zachorowania na agresywnego raka prostaty (test 4K score)1950,00 PLN
MCZYS – POcena stopnia czystości pochwy55,00 PLN
RF-ILodczyn lateksowy RF ilościowo35,00 PLN
LATEKSOdczyn lateksowy (RF jakościowo)20,00 PLN
WAL-ROSOdczyn Waleer-Rose-go25,00 PLN
APCROdporność na aktywowane białko C155,00 PLN
ODRA-GOdra p/ciała IgG135,00 PLN
ODRA-MOdra p/ciała IgM135,00 PLN
OLISD-MOligosacharydy w moczu150,00 PLN
OPOR-EOporność osmotyczna erytrocytów35,00 PLN
OSMO-SOsmolalność surowicy50,00 PLN
OSMO-UOsmolalność w moczu45,00 PLN
OSTEOOsteokalcyna130,00 PLN
AMINOKWOznaczenie pojedyńczego aminokwasu170,00 PLN
profpakiet profilaktyczny70,00 PLN
p tarczycaPakiet tarczycowy – tsh ft3 ft450,00 PLN
CEL-IFPanel diagnostyki celiakii350,00 PLN
TOCZENPanel diagnostyki tocznia(ANA2, ANA3, LA-DRW, GP1AGM)595,00 PLN
JEL-IFPanel jelitowo-żołądkowy195,00 PLN
POL-WNPanel wątrobowo-nerkowy Polycheck120,00 PLN
IPTHParathormon50,00 PLN
KAL-PASPasożyty w kale (jedno oznaczenie)35,00 PLN
TOXW-WBP-ciała IgA, IgG, IgM w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej – profil porównawczy swoistych przeciwciał matki i dziecka (metoda Western blot)950,00 PLN
TOXA-WBP-ciała IgA w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej – profil porównawczy swoistych przeciwciał matki i dziecka (metoda Western blot)319,00 PLN
TOXG-WBP-ciała IgG w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej – profil porównawczy swoistych przeciwciał matki i dziecka (metoda Wester blot)319,00 PLN
TOXM-WBP-ciała IgM w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej profil porównawczy swoistych przeciwciał matki i dziecka(metoda Western blot)319,00 PLN
AKT-ABP-ciała p/aktynie (IIF)90,00 PLN
ANHYD-IP-ciała p/anhydrazie węglanowej typu I380,00 PLN
CENP-ABP-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab)110,00 PLN
P-53P-ciała p/białku p-53(przełyk, żołądek i jelito grube, rak mózgu)240,00 PLN
LMAP/ciała p/błonie hepatocytów85,00 PLN
BRUC-GP-ciała p/Brucella abortus IgG65,00 PLN
BRUC-MP-ciała p/Brucella abortus IgM65,00 PLN
COX-MP-ciała p/Coxiella burnetii (gorączka Q) IgM140,00 PLN
COX-GP-ciała p/Coxiella butnetii (gorączka Q) IgG140,00 PLN
LC1P-ciała p/cytozolowe250,00 PLN
A-CCPP-ciała p/cytrulinowe (CLIA) anty ccp110,00 PLN
DNA-NCXP-ciała p/dsDNA-NcX (Elisa)75,00 PLN
DNA-DSP-ciała p/dwuniciowemu DNA75,00 PLN
EMAG-AP-ciała p/endomysium IgA i gliadynie IgA170,00 PLN
EMAP-ciała p/endomysium IgA IgG250,00 PLN
EMAR-AP-ciała p/endomysium i p/retikulinie230,00 PLN
EMAR-PP-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA, IgG445,00 PLN
EMA-AIFP-ciała p/endomysium IgA130,00 PLN
EMAG-AGP-ciała p/endomysium IgA i IgG i gliadynie IgA i IgG330,00 PLN
EMA-GIFP-ciała p/endomysium IgG130,00 PLN
EMAG-GP-ciała p/endomysium IgG i gliadynie IgG180,00 PLN
ENTEROCP-ciała p/enterocytom IgG, IgA220,00 PLN
AGA-AP-ciała p/gliadynie IgA100,00 PLN
AGA-IFP-ciała p/gliadynie IgA i IgG180,00 PLN
AGA-GP-ciała p/gliadynie IgG100,00 PLN
HISTONOP-ciała p/histonom110,00 PLN
ANA-ANCP-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne – test przesiewowy z podaniem miana i typu świecenia80,00 PLN
ANA2P/ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA2 (IIF, DID, Elisa)225,00 PLN
ANAP-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmayczne- test przesiewowy Elisa115,00 PLN
ANA-IFP-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmayczne- test przesiewowy (IIF)120,00 PLN
ATGP-ciała p/jądrowe i p/tyreoglobulinie TG (ECLIA)45,00 PLN
ASMP-ciała p/jądrowe p/Sm125,00 PLN
DNA-SSP-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) (Elisa)85,00 PLN
BCA-IFP-ciała p/kanalikom żółciowym135,00 PLN
ACA-AP-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgA (Elisa)125,00 PLN
ACA-GP-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgG (Elisa)125,00 PLN
ACAP-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgG, IgM (Elisa)260,00 PLN
ACA-MP-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgM (Elisa)125,00 PLN
GABP-ciała p/komórkom kubkowatym jelit125,00 PLN
ACINTIP-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki245,00 PLN
PCAP-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka120,00 PLN
SMAP-ciała p/mięśniom gładkim90,00 PLN
LKM-1P-ciała p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe115,00 PLN
LKM-IFP-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki90,00 PLN
M2-ABP-ciała p/mitochondrialne typ M2120,00 PLN
AMA-M4P-ciała p/mitochondrialne typ M4160,00 PLN
AMA-M7P-ciała p/mitochondrialne typ M7170,00 PLN
AMA-M9P-ciała p/mitochondrialne typ M9165,00 PLN
AMAM2P-ciała p/mitochondrialne wraz z podtypem AMA M280,00 PLN
RNPP-ciała p/nRNP/Sm115,00 PLN
ATPOP-ciała p/peroksydazie tarczycowej (TPO)50,00 PLN
A-TSHP-ciała p/receptorom TSH TRAb92,00 PLN
ASGPRP-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu585,00 PLN
ARA-AP-ciała p/retikulinie IgA136,00 PLN
ARAP-ciała p/retikulinie IgA i IgG225,00 PLN
SLA/LPP-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustki105,00 PLN
SACC-IFP-ciała p/Saccharomyces cerecisiae215,00 PLN
SACC-AP-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgA145,00 PLN
SACCAGMP-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgA IgG IgM400,00 PLN
SACC-GP-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgG145,00 PLN
SACC-MP-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgM145,00 PLN
SCHISwBP-ciała p/Schistosoma spp. IgG(Metoda western Blot)260,00 PLN
SCL-70P-ciała p/Scl-70130,00 PLN
LSPP-ciała p/specyficznej proteinie wątrobowej85,00 PLN
SSAP-ciała p/ss-A (Elisa)110,00 PLN
SSBP-ciała p/SS-B110,00 PLN
PTTG-AP-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA115,00 PLN
PTTG-PP-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA i IgG220,00 PLN
PTTG-GP-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG115,00 PLN
TRI-WBP-ciała p/Trichinella spp. (włośnica) metodą Western blot500,00 PLN
PROKOLPeptyd prokolagenu typu III405,00 PLN
PTHRPPeptyd PTH podobny180,00 PLN
PLASMINPlasminogen225,00 PLN
PLT-FFCPłytki krwi metodą FFC30,00 PLN
PLT-MANPłytki krwi metodą manualną18,00 PLN
PLT-CYTPłytki krwi na cytrynian15,00 PLN
PLT-HEPPłytki krwi na heparynę20
PDGFPłytkopochodny czynnik wzrostu PDGF600,00 PLN
ALFAPodjednostka alfa145,00 PLN
CYTOK-PPolimorfizm cytokin(IL1a, IL1b, IL1RA, a-TNF)1200,00 PLN
MBL-GENPolimorfizm lektyny wiążącej mannozę MBL1200,00 PLN
TPAPolipeptydowy antygen tkankowy TPA(m.in. rak płuca,jajnika, sutka, jelita)150,00 PLN
PORFPorfiryny210,00 PLN
PBGPorfobilinogen210,00 PLN
MTGDOposiew materiału z górnych dróg oddechowych55,00 PLN
MTM-PLCPosiew materiału z narządów moczowo-płciowych65,00 PLN
MT-MPCPPosiew materiału z narządów moczowo-płciowych i ocena mikroskopowa preparatu bezpośredniego (szyjka macicy)71,00 PLN
MTZATOPosiew materiału z zatok55,00 PLN
MTMOCZPosiew moczu45,00 PLN
MTPJM-APOSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA (METODA AUTOMATYCZNA)90,00 PLN
MGPJM-APOSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA W KIERUNKU GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH (METODA AUTOMATYCZNA)90,00 PLN
MBPJM-MPOSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA W WARUNKACH BETLENOWYCH (METODA MANUALNA)90,00 PLN
MGDERMPosiew w kierunku dermatofitów120,00 PLN
MGDROZPosiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych55,00 PLN
MTGARDPosiew wymazu z gardła49,00 PLN
MTUCHOPosiew wymazu z kanału słuchowego49,00 PLN
MTOKOPosiew wymazu z narządu wzroku49,00 PLN
MTSKORPosiew wymazu ze skóry49,00 PLN
KPotas15,00 PLN
K-KALPotas w kale35,00 PLN
K-MPotas w moczu15,00 PLN
K-WEWNKPotas wenątrzkrwinkowy45,00 PLN
K-DMPotas wydalanie15,00 PLN
PROG-PRPrążki oligoklonalne IgG pakiet270,00 PLN
PREALBPrealbuminy90,00 PLN
AMI-PRProfil aminokwasów470,00 PLN
AMI-PRMProfil aminokwasów w moczu320,00 PLN
PSTProfil sterydowy470,00 PLN
PRGProgesteron30,00 PLN
PROINSProinsulina220,00 PLN
PROKALCProkalcytonina PCT150,00 PLN
PRLProlaktyna35,00 PLN
PRLMTC3Prolaktyna (po MTC – 0, 60 i 120 min.)100,00 PLN
PRLMTC2Prolaktyna (po MTC – 0 i 120 min.)80,00 PLN
PRLMTC1Prolaktyna (po MTC – 0 i 60 min.)70,00 PLN
PROT-BProteinogram40,00 PLN
anty-sarsPrzeciwciała Covid 19120,00 PLN
GP1-GMPrzeciwciała przeciw beta2 glikoproteinie 1 IGG IGM200,00 PLN
PSA-TPSA całkowity50,00 PLN
PSA-FPSA wolny65,00 PLN
PTPT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)20,00 PLN
QUANTIQuantiFERON – TB295,00 PLN
R-METReduktaza methemoglobiny385,00 PLN
RENINARenina175,00 PLN
RETI-ARetikulocyty (automatycznie)20,00 PLN
RETIRetikulocyty (manualnie)20,00 PLN
SFLT-1Rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa-1 sFit-1260,00 PLN
IL-2RRozpuszczalny receptor Interleukiny 2200,00 PLN
TRF-RRozpuszczalny receptor transferyny95,00 PLN
RKZRównowaga kwasowo zasadowa50,00 PLN
covidsars-cov-2185,00 PLN
MDXSelectMDX (wczesna diagnostyka raka prostaty)1700,00 PLN
SERSerotonina170,00 PLN
SEROT-MSerotonina w moczu120,00 PLN
SHBGSHBG globulina wiążąca hormony płciowe85,00 PLN
IGF1Somatomedyna C IGF-185,00 PLN
NASód15,00 PLN
NA-KALSód w kale35,00 PLN
NA-MSód w moczu15,00 PLN
NA-DMSód wydalanie15,00 PLN
SUBP-NKSubpopulacja komórek NK580,00 PLN
SUBPOPSubpopulacja limfocytów380,00 PLN
CD3CD19Subpopulacja limfocytów CD3/CD19200,00 PLN
CD3/4/8Subpopulacja limfocytów CD3/CD4/CD8150,00 PLN
CD3CD57Subpopulacja limfocytów CD3/CD57280,00 PLN
CD4CD8Subpopulacja limfocytów CD4/CD8195,00 PLN
CD4CD25Subpopulacja limfocytów T regulatorowych CD4/CD25180,00 PLN
TT3T3 (trijodotyronina)35,00 PLN
T4T4 (tyroksyna)35,00 PLN
TBGTBG (białko wiążące tyroksynę)120,00 PLN
BALUDATest Beutler i Baluda (badanie w kierunku galaktozemii)80,00 PLN
CBATest CBA – ocena cytokin Th1/Th2505,00 PLN
TEMATest EMA – ocena zaburzeń błony erytrocytarnych480,00 PLN
LCTTest limfocytotoksyczny (LCT)375,00 PLN
KAL-LAMTest na obecność lambii (Giardia intestinalis) w kale85,00 PLN
FMF-PAKTest PAPP-A wg FMF – badanie biochemiczne + interpretacja300,00 PLN
TE-X3Test potrójny260,00 PLN
TESTOSTestosteron40,00 PLN
TESTO-FTestosteron wolny110,00 PLN
TIBCTIBC (Fe, UIBC) – całkowita zdolność wiązania żelaza30,00 PLN
TOX-GToxoplasma gondii p/ciała IgG45,00 PLN
TOXG-AWToxoplasma gondii p/ciała IgG – awidność105,00 PLN
TOX-MToxoplasma gondii p/ciała IgM45,00 PLN
TPSTPS(specyficzny polipeptyd tkankowy)170,00 PLN
TRANSTransferyna65,00 PLN
TRANS-ITransferyna – izoformy270,00 PLN
TGF-BTransformujący czynnik wzrostu beta TGF-beta300,00 PLN
TRIGLICERYDY20,00 PLN
TRIGTriglicerydy (TG)20,00 PLN
TROP-ITroponina I50,00 PLN
TROP-TTroponina T45,00 PLN
TRYPSTrypsyna100,00 PLN
TRYPTTryptaza145,00 PLN
TSHTSH35,00 PLN
TYREOGLTyreoglubulina55,00 PLN
UIBCUIBC – utajona zdolność wiązania żelaza30,00 PLN
UROP-DMUroporfiryny – wydalanie185,00 PLN
URYDUrydyliotransferaza heksozo-1-fosforowa320,00 PLN
OSPA-GVaricella zoster p/ciała IgG155,00 PLN
OSPA-MVaricella zoster p/ciała IgM155,00 PLN
VdrlVDRL35,00 PLN
CAWapń całkowity15,00 PLN
CA-MWapń całkowity w moczu15,00 PLN
CA-DMWapń całkowity wydalanie15,00 PLN
CA-ZJWapń zjonizowany40,00 PLN
VIPWazoaktywny polipeptyd jelitowy250,00 PLN
RUBG-AWWirus różyczki p/ciała IgG awidność155,00 PLN
RUB-GWirus różyczki p/ciała IgG (rubella)50,00 PLN
RUM-MWirus różyczki p/ciała IgM50,00 PLN
B12Witamina B1246,00 PLN
25OH-D3Witamina D3 25OH80,00 PLN
WHB-MWolna hemoglobina w moczu75,00 PLN
WHB-OWolna hemoglobina w osoczu75,00 PLN
WHB-SWolna hemoglobina w surowicy75,00 PLN
BHCG-FMWolna podjednostka B -HCG (wg FMF)95,00 PLN
WRWR30,00 PLN
WR-POTWWR test potwierdzenia100,00 PLN
HLA-B27Wykrywanie alellu HLA B27 diagnostyka skłonności do zachorowania na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i inne spondyloartropatie240,00 PLN
HLA-CW6Wykrywanie alellu HLA-Cw6 diagnostyka skłonności do zachorowania na łuszczycę280,00 PLN
MAIGAWykrywanie p-ciał granulocytarnych505,00 PLN
GATWykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GAT)160,00 PLN
GIFTWykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GIFT)320,00 PLN
GGTPy-glutamylotransferaza GGTP15,00 PLN
ZONULZonulina280,00 PLN
ZONUL-KZonulina w kale380,00 PLN
FEŻelazo15,00 PLN
11-DKOR11-deoksykortyzol180,00 PLN
17OHPRG17-alfa-hydroksypregnenolon280,00 PLN
17-KS17-ketosterydy175,00 PLN
17-OHPR17-OH progesteron100,00 PLN
17-OHCS17-OH-kortykosteroidy165,00 PLN
ACTHACTH100,00 PLN
ADIPONAdiponektyna250,00 PLN
ADR-DMAdrenalina wydalanie140,00 PLN
AFP-L3AFP frakcja L3 (ocena wystąpienia raka wątrobokomórkowego w ciągu roku lub dwóch lat)370,00 PLN
AFPAFP marker nowotworów wątroby50,00 PLN
CH50Aktywność hemolityczna dopełniacza140,00 PLN
CZ-XAAktywność heperyny w osoczu (anty-Xa)285,00 PLN
AROAktywność reninowa osocza135,00 PLN
ALBAlbumina15,00 PLN
MALB-MAlbumina w moczu (ilościowo)25,00 PLN
MALB-MJAlbumina w moczu (jakościowo)20,00 PLN
MALB-DMAlbumina wydalanie30,00 PLN
MDAAldehyd dimalonowy300,00 PLN
ALDOLAldolaza90,00 PLN
ALDO-OAldosteron115,00 PLN
ALDO-MAldosteron wydalanie115,00 PLN
AAGPAlfa 1a-kwaśna glikoproteina55,00 PLN
ALFA1Alfa 1-antytrypsyna72,00 PLN
ALFA1-GAlfa1-antytrypsyna – genotypowanie420,00 PLN
ALFA1-KAlfa1-antytrypsyna w kale115,00 PLN
A2MGAlfa2-makroglobulina130,00 PLN
IDURONAlfa-iduronidaza600,00 PLN
ALP-IZOALP izoenzymy125,00 PLN
ALTAminotransferaza alaninowa- ALAT / ALT10,00 PLN
ASTAminotransferaza asparginianowa – ASPAT10,00 PLN
AMYAmylaza12,00 PLN
AMY-IZOAmylaza – izoenzymy120,00 PLN
AMY-TAmylaza trzustkowa32,00 PLN
AMY-T-MAmylaza trzustkowa w moczu35,00 PLN
AMY-MAmylaza w moczu12,00 PLN
ANA1ANA Profil 1 ANA 1 ANA1195,00 PLN
ANA3ANA Profil 3220,00 PLN
APOE-1Analiza alleli e2,e3 i e4 genu APOE480,00 PLN
ALZ-2Analiza eksonów 16 i 17 genu APP – II etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera480,00 PLN
ANX-1Analiza haplotypu M2 genu ANXA5- diagnostyka nawracających poronień480,00 PLN
AZF-ABCAnaliza mikrodelecji w regionach AZFa, AZFb i AZFc chromosomu Y300,00 PLN
ACVR-1Analiza pełnej sekwencji kodującej genu ACVR1- diagnostyka postępującej fibrodyzplazji kostniejącej1680,00 PLN
ALZ-1Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN1- I etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera1900,00 PLN
ALZ-3Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN2- III etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera1900,00 PLN
ALS-1Analiza pełnej sekwencji kodującej genu SOD1- I etap diagnostyki stwardnienia bocznego zanikowego1080,00 PLN
ACGH-1Analiza porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzową1320,00 PLN
ACGH-PAnaliza porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzową (aCGH) badanie kosmków po samoistnym poronieniu1320,00 PLN
ABCD1-1Analiza sekwencji kodującej genu ABCD1- diagnostyka adrenoleukodystrofii/ adrenomieloneuropatii3000,00 PLN
APOB-1Analiza wariantu c.10580-diagnostyka hipercholesterolemii300,00 PLN
ACE-1Analiza wariantu insercyjno-delecyjnego genu ACE360,00 PLN
ACT-1Analiza wariantu p.Arg577* genu ACTN3-diagnostyka predyspozycji sportowych360,00 PLN
ABCD1-9Analiza wybranej indywidualnej mutacji genu ABCD1 – diagnostyka adrenoleukodystrofii/adrenomieloneuropatii480,00 PLN
ALZ-9Analiza wybranej indywidualnej mutacji genu PSEN1, APP lub PSEN2 – diagnostyka choroby Alzheimera420,00 PLN
ALS-9Analiza wybranej indywidualnej mutacji genu SOD1-diagnostyka stwardnienia bocznego zanikowego420,00 PLN
ACVR-9Analiza wybranej mutacji genu ACVR-1 diagnostyka postępującej fibrodyzplazji kostniejącej480,00 PLN
ANDROSTAndrostendion70,00 PLN
ANGIOIIAngiotensyna II260,00 PLN
BC-AGAntygen białka C*410,00 PLN
HLA-ABCAntygen HLA A, B, C2050,00 PLN
HLA-PAntygen HLA A, B, C, DR, DQ1850,00 PLN
HLA-B51Antygen HLA B51700,00 PLN
HLA-DQAntygen HLA DQ600,00 PLN
HLADQB1Antygen HLA DQB1502,00 PLN
HLA-DRQAntygen HLA DR, DQ1375,00 PLN
HLA-DR2Antygen HLA DR2570,00 PLN
HLA-DR4Antygen HLA DR4570,00 PLN
HLA-AAntygen HLA-A670,00 PLN
HLA-BAntygen HLA-B707,00 PLN
HLA-B5Antygen HLA-B5190,00 PLN
HLA-CAntygen HLA-C670,00 PLN
HLA-DRAntygen HLA-DR600,00 PLN
SCCAntygen raka płaskonabłonkowego SCC(szyjka macicy, nowotworowy głowy. szyi, krtani)115,00 PLN
APLSAntyplasmina240,00 PLN
AT-IIIAntytrombina III85,00 PLN
APO-AIApo AI65,00 PLN
APO-BApo B65,00 PLN
APOEApolipoproteina E110,00 PLN
APTTAPTT10,00 PLN
ARYLOSUArylosulfataza120,00 PLN
ASOASO miano ilościowo15,00 PLN
ASO-WASO po wytrąceniu lipidów72,00 PLN
BETRANSB2-transferyna150,00 PLN
Badanie histopatologiczne150,00 PLN
KAL-RPJBadanie kału w kierunku rodzimych pasożytów jelitowych50,00 PLN
KAL-AMBBadanie kału w kierunku amebiozy50,00 PLN
CRYP-KBadanie kału w kierunku kryptosporydiozy28,00 PLN
KAL-TPJBadanie kału w kierunku tropikalnych pasażytów jelitowych50,00 PLN
MOCZ-PTBadanie moczu w kierunku pasożytów tropikalnych50,00 PLN
FIL-ROZBadanie na obecność mikrofilarii we krwi obwodowej170,00 PLN
Badanie ogólne moczu15,00 PLN
PL-STAWbadanie ogólne płynu stawowego120,00 PLN
ALLOBadanie przeglądowe alloprzeciwciał50,00 PLN
Badanie u lekarza medycyny pracy200,00 PLN
KAL-OWSBadanie w kierunku jaj owsika35,00 PLN
MMYC/URBadanie w kierunku Mycoplasma hominis110,00 PLN
B-CROSB-crossLaps (marker resorbcji kostnej)190,00 PLN
BDNFBDNF – neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego140,00 PLN
B2-MIKGBeta2-mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)65,00 PLN
B2-MIKMBeta2-mikroglobulina w moczu (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)110,00 PLN
BTABezpośredni odczyn Coombsa80,00 PLN
B-HCGB-HCG (ilościowo) beta hcg60,00 PLN
SAABialko amyloidu A85,00 PLN
TPBiałko całkowite10,00 PLN
TP-MBiałko całkowite w moczu10,00 PLN
TP-DMBiałko całkowite wydalanie10,00 PLN
BP-FMFBiałko PAPP-A (wg FMF)110,00 PLN
B100Białko S100 (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych, udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka złośliwego)150,00 PLN
BIA-TAUBiałko tau360,00 PLN
IGFBP3Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3250,00 PLN
RBP-MBiałko wiążące retinol RBP w moczu85,00 PLN
BIAL-CBiałko-C140,00 PLN
BIAL-SBiałko-S160,00 PLN
BIL-DBilirubina bezpośrednia15,00 PLN
BIL-TBilirubina całkowita10,00 PLN
BIL-PBilirubina pośrednia (wyliczana)15,00 PLN
RBP-MBiałko wiążące retinol RBP w moczu85,00 PLN
BP-ABordetella pertussis p/ciała IgA80,00 PLN
BP-GBordetella pertussis p/ciała IgG80,00 PLN
BP-MBordetella pertussis p/ciała IgM80,00 PLN
Borelioza p/c IgG – met. Western-Blot (432)200,00 PLN
Borelioza p/c IgG (430)286,00 PLN
Borelioza p/c IgM – met. Western-Blot (433)200,00 PLN
Borelioza p/c IgM (431)286,00 PLN
BOR-GBorrelia burgdorferi p/ciała IgG50,00 PLN
BOR-G-WBorrelia burgdorferi p/ciała IgG Western Blot170,00 PLN
BOR-MBorrelia burgdorferi p/ciała IgM46,00 PLN
BOR-M-WBorrelia burgdorferi p/ciała IgM Western Blot170,00 PLN
C1-AKTC1 inhibitor esterazy – aktywność90,00 PLN
C1-ILC1 inhibitor esterazy – ilościowo85,00 PLN
C3-NFC3 czynnik nefrytyczny150,00 PLN
C3C3 składowa dopełniacza42,00 PLN
C4C4 składowa dopełniacza42,00 PLN
CA50CA 50(rak trzustki, jelita grubego165,00 PLN
CA72-4CA 72.4(m.in. rak żołądka, jajnika)80,00 PLN
CA125CA-125 marker raka jajnika55,00 PLN
CA153CA-15.3 marker raka sutka jajnika płuc55,00 PLN
CDTCDT – transferyna desialowana160,00 PLN
CEACEA (m.in. rak przewodu pokarmowego, wątroby)37,00 PLN
CERULCeruloplazmina85,00 PLN
CHLAP-MChamydia pneumoniae p/ciała IgM55,00 PLN
CHELATChelatacja85,00 PLN
CHITOTRChitotriozydaza285,00 PLN
CHLAP-GChlamydia pneumoniae p/ciała IgG45,00 PLN
CHLATChlamydia trachomatis antygen150,00 PLN
CHLAT-GChlamydia trachomatis p/ciała IgG50,00 PLN
CHLAT-MChlamydia trachomatis p/ciała IgM50,00 PLN
CLChlorki10,00 PLN
CL-KChlorki w kale35,00 PLN
CL-MChlorki w moczu10,00 PLN
CL-PJCChlorki w płynach ustrojowych15,00 PLN
CL-DMChlorki wydalanie10,00 PLN
CHOLCholesterol całkowity10,00 PLN
HDLCholesterol HDL15,00 PLN
LDL-LCholesterol LDL – oznaczany15,00 PLN
CHOLINCholinoesteraza50,00 PLN
CHAChromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, rakowiak)180,00 PLN
CK-IZOCK izoenzymy185,00 PLN
CK-MB-ACK-MB aktywność45,00 PLN
CK-MBCK-MB mass68,00 PLN
CMV-GCMV p/ciała IgG45,00 PLN
CMVG-AVCMV p/ciała IgG – awidność130,00 PLN
CMV-MCMV p/ciała IgM45,00 PLN
PEP-CC-peptyd75,00 PLN
CRPCRP ilościowo20,00 PLN
ICTPC-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) (marker resorbcji kostnej)245,00 PLN
CYFRA21Cyfra 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc, marker procesów degeneracji)85,00 PLN
CPECynkoprotoporifiryna w erytrocytach60,00 PLN
CYSTATCystatyna100,00 PLN
CYSTYNACystyna130,00 PLN
CYTR-MCytryniany w moczu72,00 PLN
TTCzas trombinowy16,00 PLN
CZY-IICzynnik krzepnięcia II200,00 PLN
CZ-IXCzynnik krzepnięcia IX130,00 PLN
CZ-VCzynnik krzepnięcia V95,00 PLN
CZ-VIICzynnik krzepnięcia VII150,00 PLN
CZ-VIIICzynnik krzepnięcia VIII130,00 PLN
CZ-XCzynnik krzepnięcia X130,00 PLN
CZ-XICzynnik krzepnięcia XI150,00 PLN
CZ-XIICzynnik krzepnięcia XII185,00 PLN
CZ-XIIICzynnik krzepnięcia XIII320,00 PLN
RF-ACzynnik reumatoidalny RF IgA60,00 PLN
RF-GCzynnik reumatoidalny RF IgG60,00 PLN
RF-MCzynnik reumatoidalny RF IgM60,00 PLN
WILL-AKCzynnik von Willebranda (aktywność kofaktora rystocetyny)230,00 PLN
FGF23Czynnik wzrostu fibroblastów 23 FGF23260,00 PLN
CZXIIIGCzynnik XIII – mutacja genowa300,00 PLN
ARABIND-arabinitol185,00 PLN
DDD-dimery58,00 PLN
ADADeaminaza adenozyny515,00 PLN
ADA-PJODeaminaza adenozyny w płynie715,00 PLN
PBG-DDeaminaza porfobilinogenu95,00 PLN
G6PDHDehydrogenaza glukozy-6-fosforanu160,00 PLN
LDHDehydrogenaza mleczanowa (LDH)10,00 PLN
HBDHDehydrogeneza beta-hydroksymaślanowa45
DCPDes-gamma-karboksy-protrombina305,00 PLN
DPDDezoksypirydynolina (Pyrylinks D)211,00 PLN
DHEADHEA90,00 PLN
DHEASDHEA-s75,00 PLN
APC-FAPDiagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego – związanego z polipowatością/FAP/190,00 PLN
DHTDihodroksytestosteron350,00 PLN
C1QDopełniacz, C1q113,00 PLN
C2Dopełniacz C270,00 PLN
GL50-2Doustny test tolerancji glukozy obciążenie 50 g glukozy w czasie 0 i po 60 minutach60,00 PLN
GL75-2Doustny test tolerancji glukozy obciążenie 75 g glukozy w czasie 0 i po 120 minutach40,00 PLN
GL75-3Doustny test tolerancji glukozy obciążenie 75 g glukozy w czasie 0 i po 60 i120 minutach50,00 PLN
SODDysmutaza ponadtlenkowa115,00 PLN
ELASTElastaza w kale140,00 PLN
ELAST-SElastaza w surowicy155,00 PLN
PROT-MElektroforeza białek – mocz100,00 PLN
PROT-PElektroforeza białek w PMR70,00 PLN
HB-ELEKElektroforeza hemoglobin patologicznych190,00 PLN
ENA1ENA profil145,00 PLN
ACEEnzym konwertujący angiotensyne (ACE)110,00 PLN
EOZEozynofile w wymazie z nosa55,00 PLN
EOZ-WEozynofile w wymazie z worka spojówkowego60,00 PLN
EOZBeozynofilia bezwzględna12,00 PLN
ECPEozynofilowe białko kationowe ECP225,00 PLN
EPOErytropoetyna100,00 PLN
ESTR-E2Estradiol35,00 PLN
ESTRIOLEstriol wolny95,00 PLN
ESTRONEstron130,00 PLN
FENALANFenyloalanina (na bibule)80,00 PLN
FERRFerrytyna50,00 PLN
FIBRO-TFibro Test – pełne badanie583,00 PLN
FIBRONFibronektyna160,00 PLN
FIBRFibrynogen15,00 PLN
FAGFosfataza alkaiczna granulocytów – FAG145,00 PLN
ALP-KFosfataza alkaliczna – izoenzym kostny (marker tworzenia kości)65,00 PLN
ALP-LFosfataza alkaliczna – izoenzym łożyskowy130,00 PLN
ALPFosfataza alkaliczna (ALP)15,00 PLN
ACPFosfataza kwaśna AcP20,00 PLN
PAPFosfataza kwaśna sterczowa PAP30,00 PLN
PFKFosfofruktokinaza610,00 PLN
PFosfor nieorganiczny12,00 PLN
P-MFosfor nieorganiczny w moczu9,00 PLN
P-DMFosfor nieorganiczny wydalanie10,00 PLN
P-MFosforany w moczu10,00 PLN
FRUCFruktozamina45,00 PLN
FSHFSH35,00 PLN
FT3FT3 (wolna trijodotyronina)35,00 PLN
FT4FT4 (wolna tyroksyna)35,00 PLN
GALAKTGalaktoza80,00 PLN
GALAK-MGalaktoza w moczu80,00 PLN
GASTRGastryna155,00 PLN
APOB-GEGenetyczna diagnostyka hipercholesterolemii430,00 PLN
HLA-B57Genetyczny test przesiewowy w kierunku HLA-B 57680,00 PLN
GLIKOSGlikosfingolipidy – ilościowe450,00 PLN
GAGGlikozaminoglikany290,00 PLN
GLUKGGlukagon215,00 PLN
GLU-OGlukoza16,00 PLN
GLU-MGlukoza w moczu15,00 PLN
GLU-N/UGlukoza (wyciek z nosa/ucha)25,00 PLN
GLU-DMGlukoza wydalanie12,00 PLN
GLU-KAPGlukoza z krwi włośniczkowej15,00 PLN
GLUTATGlutation200,00 PLN
GRUPAGrupa krwi ABO, Rh60,00 PLN
HAPTOGLHaptoglobina80,00 PLN
HBA1CHbA1c (homoglobina glikowana)45,00 PLN
AHBCHBc p/ciała total46,00 PLN
HBSAGHBs antygen-test przesiewowy45,00 PLN
AHBSHBs p/ciała45,00 PLN
AHCVHCV p/ciała45,00 PLN
HE4HE4110,00 PLN
HEKSOHeksokinaza355,00 PLN
HELICHelicobacter pylori p/ciała IgG42,00 PLN
HELI-TEHelicobacter pylori test jakościowy42,00 PLN
HBAHemoglobina A2185,00 PLN
HEMOGLOBINA GLIKOWANA HBA1C45,00 PLN
HBFHemoglobina płodowa (HbF)70,00 PLN
HIVHIV antygen/przeciwciała / test przesiewowy40,00 PLN
KAL-NICHodowla kału w kierunku nicieni(Strongyloides Ancylostoma, Nector)65,00 PLN
HOMOCYSHomocysteina94,00 PLN
ADHHormon antydiuretyczny180,00 PLN
AMHHormon anty-Mullerian AMH235,00 PLN
GHHormon wzrostu75,00 PLN
HSCRPhsCRP38,00 PLN
HSV-GHSV 1/2 p/ciała IgG135,00 PLN
HSV-MHSV 1/2 p/ciała IgM135,00 PLN
HYDROKSHydroksyprolina (marker resorbcji kostnej)150,00 PLN
IDALLOIdentyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych i grupa krwi600,00 PLN
IGAIgA35,00 PLN
AREMAGIgA i IgG – panel500,00 PLN
GA 1+2IgA podklasy189,00 PLN
GA-KIgA w kale110,00 PLN
IGA-PMRIgA w PMR45,00 PLN
IGDIgD100,00 PLN
IGE-TIgE całkowite35,00 PLN
IGGIgG40,00 PLN
PODKL-GIgG podklasy380,00 PLN
IGG-PMRIgG w PMR45,00 PLN
IGMIgM35,00 PLN
IGM-PMRIgM w PMR111,00 PLN
IMM-FIKImmunofiksacja167,00 PLN
IGG-INDIndeks IgG (wskaźnik Linka – Teblinga)65,00 PLN
INHIB-AInhibina A175,00 PLN
INHIB-BInhibina B250,00 PLN
PAI-1Inhibitor aktywatora plazminogenu PAI-1151,00 PLN
CZIX-IInhibitor czynnika IX570,00 PLN
IL-10Interleukina 10190,00 PLN
IL-1BInterleukina 1b190,00 PLN
IL-6Interleukina 6190,00 PLN
ILEUK-8Interleukina 8190,00 PLN
M2-PKIzoenzymy M2 kinazy pirogronianowej M2-PK195,00 PLN
GPIIzomeraza glukozofosforanowa485,00 PLN
KARB-HEKaboksyhemoglobina60,00 PLN
MTKALDZKał – posiew ogólny u dziecka 2 lata61,00 PLN
M-SS-NKał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka)65,00 PLN
M-SSWKał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka) sanepid wpis65,00 PLN
M-SSNKał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki)170,00 PLN
MSSWKał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella Sanepid wpis (3 próbki)250,00 PLN
M-SSKał – posiew w kierunku Salmonella i Shigella65,00 PLN
KAL-STRKał – resztki pokarmowe40,00 PLN
KAL-BOKał badanie ogólne25,00 PLN
MTKALKał-posiew ogólny61,00 PLN
KAM-MOKamień moczowy – badanie składu (analiza jakościowa)120,00 PLN
KATEKatecholaminy (adrenalina, nanoadrenalina, dopamina)190,00 PLN
KATE-MKatecholaminy (adrenalina, nanoadrenalina, dopamina) w moczu152,00 PLN
CKKinaza kreatynowa18,00 PLN
PKKinaza pirogronianowa480,00 PLN
KALCYTKlacytonina100,00 PLN
KLIRENSKlirens kreatyniny22,00 PLN
LEKomórki LE37,00 PLN
SEZARYKomórki Sezary’ego – immunofenotypowanie300,00 PLN
KOMPLEKKompleksy immunologiczne130,00 PLN
KC1QKompleksy immunologiczne C1q100,00 PLN
C3DKompleksy immunologiczne C3d125,00 PLN
KOPR-MKoproporfiryny w moczu100,00 PLN
KORTKortyzol45,00 PLN
KORT-SKortyzol w ślinie105,00 PLN
KORT-DMKortyzol wydalanie100,00 PLN
KREAKreatynina15,00 PLN
KREA-EKreatynina (metoda enzymatyczna)15,00 PLN
KREA-MKreatynina w moczu15,00 PLN
KREA-DMKreatynina wydalanie10,00 PLN
KREW-KKrew karta95,00 PLN
KAL-KREKrew utajona w kale35,00 PLN
SIKrzem140,00 PLN
Krzywa cukrowa (3 pkt oznaczenie poziomu glukozy 0, 1, 2h)50,00 PLN
5-HIAAKwas 5-OH-indolooctowy135,00 PLN
KW-HMASKwas beta-hydroksymasłowy115,00 PLN
ALAKwas delta-aminolewulinowy ALA190,00 PLN
KW-FOLkwas foliowy58,00 PLN
HYALUKwas hialuronowy150,00 PLN
KW-HIPKwas hipurowy155,00 PLN
KW-HGENKwas homogentyzowany195,00 PLN
KW-HWANKwas homowanilinomigdałowy (HVA)155,00 PLN
KW-MLEKKwas mlekowy30,00 PLN
UAKwas moczowy15,00 PLN
UA-MKwas moczowy w moczu15,00 PLN
UA-PJCKwas moczowy w płynach ustrojowych15,00 PLN
UA-DMKwas moczowy wydalanie15,00 PLN
PIROGRKwas pirogronowy130,00 PLN
KW-SJALKwas sjalowy170,00 PLN
KW-SZKwas szczawiowy w moczu325,00 PLN
KW-WANIKwas wanilinomigdałowy110,00 PLN
KW-ORGKwasy organiczne345,00 PLN
VLCFAKwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe654,00 PLN
KT-DLANKwasy tłuszczowe długołańcuchowe295,00 PLN
WKTKwasy tłuszczowe wolne85,00 PLN
KW-ZOLKwasy żółciowe100,00 PLN
KAG-LIZKwaśna alfa-glukozydaza lizosomalna475,00 PLN
LAKTOFLaktoferyna w kale245,00 PLN
DH-IZOLDH izoenzymy160,00 PLN
LEPTYNLeptyna335,00 PLN
LAPLeucyloaminopeptydaza60,00 PLN
LHLH35,00 PLN
ADDISLiczba Addisa25,00 PLN
LIPAZALipaza25,00 PLN
LIPID-BLipidogram (CHOL, HDL, LDL oznaczany, TG)35,00 PLN
LIPIDOWLipidogram (CHOL, HDL, LDL-w, TG)25,00 PLN
LP-ALipoproteina a60,00 PLN
LP-XLipoproteina X140,00 PLN
LIPOPRLipoproteiny, rozdział w surowicy140,00 PLN
LIZOZYMLizozym75,00 PLN
L-KarniL-karnityna285,00 PLN
LKARN-FL-karnityna wolna295,00 PLN
LKARF-ML-karnityna wolna w moczu210,00 PLN
KAPPAŁańcuchy lekkie kappa77,00 PLN
KAPPA-MIŁańcuchy lekkie kappa w moczu ilościowo115,00 PLN
LAMBDAŁańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo120,00 PLN
KAPPA-FŁańcuchy lekkie wolne kappa100,00 PLN
KAPPA-FMŁańcuchy lekkie wolne kappa w moczu55,00 PLN
PIGFŁożyskowy czynnik wzrostu PIGF210,00 PLN
MGMagnez15,00 PLN
MG-ERYSMagnez w erytrocytach225,00 PLN
MG-MMagnez w moczu15,00 PLN
MG-DMMagnez wydalanie15,00 PLN
MAKAMCHMakroamylaza345,00 PLN
MAKRASTMakro-AST580,00 PLN
MAKRPRLMakroprolaktyna135,00 PLN
CA199marker nowotworów przewodu pokarmowego45,00 PLN
OSTEOPMarker obrotu kostnego255,00 PLN
MTMetalotioneina305,00 PLN
METANEFMetanefryna285,00 PLN
METFR-MMetanefryna w moczu205,00 PLN
METHBMethemoglobina90,00 PLN
METOKSMetoksykatecholaminy w moczu265,00 PLN
MPOMieloperoksydaza137,00 PLN
MIOGLMioglobina85,00 PLN
MLECZANMleczany45,00 PLN
BOMMocz – badanie ogólne z osadem15,00 PLN
UREAMocznik15,00 PLN
UREA-MMocznik w moczu15,00 PLN
UREA-DMMocznik wydalanie15,00 PLN
MONONUKMononukleoza zakaźna (ilościowo)40,00 PLN
MORF-5DMORFOLOGIA 5 DIFF15,00 PLN
MUK-MMukopolisacharydy w moczu210,00 PLN
APOA-GEMutacja apolipoproteiny A450,00 PLN
COL1A1Mutacja genu 1A1 kolagenu COL1A1 (diagnostyka osteoporozy i wrodzonej łamliwości kostnej)250,00 PLN
MYC-GMycoplasma pneumoniae p/ciała IgG55,00 PLN
MYC-MMycoplasma pneumoniae p/ciała IgM55,00 PLN
NAGNAG w moczu60,00 PLN
NTXN-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I(marker resorbcji kostnej)190,00 PLN
NMP22NMP 22 białko matrycowe jądra komórkowego140,00 PLN
NTFNormetanefryna295,00 PLN
NSENSE(m.in. rak drobnokomórkowy płuca, rak nerki, nerwiaki)100,00 PLN
BNPNT-proBNP155,00 PLN
oOB12,00 PLN
OBOB – odczyn Biernackiego12,00 PLN
NK-AOcena aktywności komórek NK680,00 PLN
CD3CD69Ocena ekspresji wczesnego receptora CD3/CD69115,00 PLN
OMTLOcena metabolizmu tlenowego leukocytów220,00 PLN
ROZMAZOcena mikroskopowa rozmazu krwi12,00 PLN
ROMAOcena ryzyka nabłonkowego raka jajnika (CA125, HE4)150,00 PLN
4KSCOROcena ryzyka zachorowania na agresywnego raka prostaty (test 4K score)1950,00 PLN
MCZYS – POcena stopnia czystości pochwy55,00 PLN
RF-ILodczyn lateksowy RF ilościowo35,00 PLN
LATEKSOdczyn lateksowy (RF jakościowo)20,00 PLN
WAL-ROSOdczyn Waleer-Rose-go25,00 PLN
APCROdporność na aktywowane białko C155,00 PLN
ODRA-GOdra p/ciała IgG135,00 PLN
ODRA-MOdra p/ciała IgM135,00 PLN
OLISD-MOligosacharydy w moczu150,00 PLN
OPOR-EOporność osmotyczna erytrocytów35,00 PLN
OSMO-SOsmolalność surowicy50,00 PLN
OSMO-UOsmolalność w moczu45,00 PLN
OSTEOOsteokalcyna130,00 PLN
AMINOKWOznaczenie pojedyńczego aminokwasu170,00 PLN
profpakiet profilaktyczny70,00 PLN
p tarczycaPakiet tarczycowy – tsh ft3 ft450,00 PLN
CEL-IFPanel diagnostyki celiakii350,00 PLN
TOCZENPanel diagnostyki tocznia(ANA2, ANA3, LA-DRW, GP1AGM)595,00 PLN
JEL-IFPanel jelitowo-żołądkowy195,00 PLN
POL-WNPanel wątrobowo-nerkowy Polycheck120,00 PLN
IPTHParathormon50,00 PLN
KAL-PASPasożyty w kale (jedno oznaczenie)35,00 PLN
TOXW-WBP-ciała IgA, IgG, IgM w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej – profil porównawczy swoistych przeciwciał matki i dziecka (metoda Western blot)950,00 PLN
TOXA-WBP-ciała IgA w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej – profil porównawczy swoistych przeciwciał matki i dziecka (metoda Western blot)319,00 PLN
TOXG-WBP-ciała IgG w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej – profil porównawczy swoistych przeciwciał matki i dziecka (metoda Wester blot)319,00 PLN
TOXM-WBP-ciała IgM w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej profil porównawczy swoistych przeciwciał matki i dziecka(metoda Western blot)319,00 PLN
AKT-ABP-ciała p/aktynie (IIF)90,00 PLN
ANHYD-IP-ciała p/anhydrazie węglanowej typu I380,00 PLN
CENP-ABP-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab)110,00 PLN
P-53P-ciała p/białku p-53(przełyk, żołądek i jelito grube, rak mózgu)240,00 PLN
LMAP/ciała p/błonie hepatocytów85,00 PLN
BRUC-GP-ciała p/Brucella abortus IgG65,00 PLN
BRUC-MP-ciała p/Brucella abortus IgM65,00 PLN
COX-MP-ciała p/Coxiella burnetii (gorączka Q) IgM140,00 PLN
COX-GP-ciała p/Coxiella butnetii (gorączka Q) IgG140,00 PLN
LC1P-ciała p/cytozolowe250,00 PLN
A-CCPP-ciała p/cytrulinowe (CLIA) anty ccp110,00 PLN
DNA-NCXP-ciała p/dsDNA-NcX (Elisa)75,00 PLN
DNA-DSP-ciała p/dwuniciowemu DNA75,00 PLN
EMAG-AP-ciała p/endomysium IgA i gliadynie IgA170,00 PLN
EMAP-ciała p/endomysium IgA IgG250,00 PLN
EMAR-AP-ciała p/endomysium i p/retikulinie230,00 PLN
EMAR-PP-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA, IgG445,00 PLN
EMA-AIFP-ciała p/endomysium IgA130,00 PLN
EMAG-AGP-ciała p/endomysium IgA i IgG i gliadynie IgA i IgG330,00 PLN
EMA-GIFP-ciała p/endomysium IgG130,00 PLN
EMAG-GP-ciała p/endomysium IgG i gliadynie IgG180,00 PLN
ENTEROCP-ciała p/enterocytom IgG, IgA220,00 PLN
AGA-AP-ciała p/gliadynie IgA100,00 PLN
AGA-IFP-ciała p/gliadynie IgA i IgG180,00 PLN
AGA-GP-ciała p/gliadynie IgG100,00 PLN
HISTONOP-ciała p/histonom110,00 PLN
ANA-ANCP-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne – test przesiewowy z podaniem miana i typu świecenia80,00 PLN
ANA2P/ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA2 (IIF, DID, Elisa)225,00 PLN
ANAP-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmayczne- test przesiewowy Elisa115,00 PLN
ANA-IFP-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmayczne- test przesiewowy (IIF)120,00 PLN
ATGP-ciała p/jądrowe i p/tyreoglobulinie TG (ECLIA)45,00 PLN
ASMP-ciała p/jądrowe p/Sm125,00 PLN
DNA-SSP-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) (Elisa)85,00 PLN
BCA-IFP-ciała p/kanalikom żółciowym135,00 PLN
ACA-AP-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgA (Elisa)125,00 PLN
ACA-GP-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgG (Elisa)125,00 PLN
ACAP-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgG, IgM (Elisa)260,00 PLN
ACA-MP-ciała p/kardiolipinowe (ACA) IgM (Elisa)125,00 PLN
GABP-ciała p/komórkom kubkowatym jelit125,00 PLN
ACINTIP-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki245,00 PLN
PCAP-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka120,00 PLN
SMAP-ciała p/mięśniom gładkim90,00 PLN
LKM-1P-ciała p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe115,00 PLN
LKM-IFP-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki90,00 PLN
M2-ABP-ciała p/mitochondrialne typ M2120,00 PLN
AMA-M4P-ciała p/mitochondrialne typ M4160,00 PLN
AMA-M7P-ciała p/mitochondrialne typ M7170,00 PLN
AMA-M9P-ciała p/mitochondrialne typ M9165,00 PLN
AMAM2P-ciała p/mitochondrialne wraz z podtypem AMA M280,00 PLN
RNPP-ciała p/nRNP/Sm115,00 PLN
ATPOP-ciała p/peroksydazie tarczycowej (TPO)50,00 PLN
A-TSHP-ciała p/receptorom TSH TRAb92,00 PLN
ASGPRP-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu585,00 PLN
ARA-AP-ciała p/retikulinie IgA136,00 PLN
ARAP-ciała p/retikulinie IgA i IgG225,00 PLN
SLA/LPP-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustki105,00 PLN
SACC-IFP-ciała p/Saccharomyces cerecisiae215,00 PLN
SACC-AP-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgA145,00 PLN
SACCAGMP-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgA IgG IgM400,00 PLN
SACC-GP-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgG145,00 PLN
SACC-MP-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgM145,00 PLN
SCHISwBP-ciała p/Schistosoma spp. IgG(Metoda western Blot)260,00 PLN
SCL-70P-ciała p/Scl-70130,00 PLN
LSPP-ciała p/specyficznej proteinie wątrobowej85,00 PLN
SSAP-ciała p/ss-A (Elisa)110,00 PLN
SSBP-ciała p/SS-B110,00 PLN
PTTG-AP-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA115,00 PLN
PTTG-PP-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA i IgG220,00 PLN
PTTG-GP-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG115,00 PLN
TRI-WBP-ciała p/Trichinella spp. (włośnica) metodą Western blot500,00 PLN
PROKOLPeptyd prokolagenu typu III405,00 PLN
PTHRPPeptyd PTH podobny180,00 PLN
PLASMINPlasminogen225,00 PLN
PLT-FFCPłytki krwi metodą FFC30,00 PLN
PLT-MANPłytki krwi metodą manualną18,00 PLN
PLT-CYTPłytki krwi na cytrynian15,00 PLN
PLT-HEPPłytki krwi na heparynę20
PDGFPłytkopochodny czynnik wzrostu PDGF600,00 PLN
ALFAPodjednostka alfa145,00 PLN
CYTOK-PPolimorfizm cytokin(IL1a, IL1b, IL1RA, a-TNF)1200,00 PLN
MBL-GENPolimorfizm lektyny wiążącej mannozę MBL1200,00 PLN
TPAPolipeptydowy antygen tkankowy TPA(m.in. rak płuca,jajnika, sutka, jelita)150,00 PLN
PORFPorfiryny210,00 PLN
PBGPorfobilinogen210,00 PLN
MTGDOposiew materiału z górnych dróg oddechowych55,00 PLN
MTM-PLCPosiew materiału z narządów moczowo-płciowych65,00 PLN
MT-MPCPPosiew materiału z narządów moczowo-płciowych i ocena mikroskopowa preparatu bezpośredniego (szyjka macicy)71,00 PLN
MTZATOPosiew materiału z zatok55,00 PLN
MTMOCZPosiew moczu45,00 PLN
MTPJM-APOSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA (METODA AUTOMATYCZNA)90,00 PLN
MGPJM-APOSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA W KIERUNKU GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH (METODA AUTOMATYCZNA)90,00 PLN
MBPJM-MPOSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA W WARUNKACH BETLENOWYCH (METODA MANUALNA)90,00 PLN
MGDERMPosiew w kierunku dermatofitów120,00 PLN
MGDROZPosiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych55,00 PLN
MTGARDPosiew wymazu z gardła49,00 PLN
MTUCHOPosiew wymazu z kanału słuchowego49,00 PLN
MTOKOPosiew wymazu z narządu wzroku49,00 PLN
MTSKORPosiew wymazu ze skóry49,00 PLN
KPotas15,00 PLN
K-KALPotas w kale35,00 PLN
K-MPotas w moczu15,00 PLN
K-WEWNKPotas wenątrzkrwinkowy45,00 PLN
K-DMPotas wydalanie15,00 PLN
PROG-PRPrążki oligoklonalne IgG pakiet270,00 PLN
PREALBPrealbuminy90,00 PLN
AMI-PRProfil aminokwasów470,00 PLN
AMI-PRMProfil aminokwasów w moczu320,00 PLN
PSTProfil sterydowy470,00 PLN
PRGProgesteron30,00 PLN
PROINSProinsulina220,00 PLN
PROKALCProkalcytonina PCT150,00 PLN
PRLProlaktyna35,00 PLN
PRLMTC3Prolaktyna (po MTC – 0, 60 i 120 min.)100,00 PLN
PRLMTC2Prolaktyna (po MTC – 0 i 120 min.)80,00 PLN
PRLMTC1Prolaktyna (po MTC – 0 i 60 min.)70,00 PLN
PROT-BProteinogram40,00 PLN
anty-sarsPrzeciwciała Covid 19120,00 PLN
GP1-GMPrzeciwciała przeciw beta2 glikoproteinie 1 IGG IGM200,00 PLN
PSA-TPSA całkowity50,00 PLN
PSA-FPSA wolny65,00 PLN
PTPT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)20,00 PLN
QUANTIQuantiFERON – TB295,00 PLN
R-METReduktaza methemoglobiny385,00 PLN
RENINARenina175,00 PLN
RETI-ARetikulocyty (automatycznie)20,00 PLN
RETIRetikulocyty (manualnie)20,00 PLN
SFLT-1Rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa-1 sFit-1260,00 PLN
IL-2RRozpuszczalny receptor Interleukiny 2200,00 PLN
TRF-RRozpuszczalny receptor transferyny95,00 PLN
RKZRównowaga kwasowo zasadowa50,00 PLN
covidsars-cov-2185,00 PLN
MDXSelectMDX (wczesna diagnostyka raka prostaty)1700,00 PLN
SERSerotonina170,00 PLN
SEROT-MSerotonina w moczu120,00 PLN
SHBGSHBG globulina wiążąca hormony płciowe85,00 PLN
IGF1Somatomedyna C IGF-185,00 PLN
NASód15,00 PLN
NA-KALSód w kale35,00 PLN
NA-MSód w moczu15,00 PLN
NA-DMSód wydalanie15,00 PLN
SUBP-NKSubpopulacja komórek NK580,00 PLN
SUBPOPSubpopulacja limfocytów380,00 PLN
CD3CD19Subpopulacja limfocytów CD3/CD19200,00 PLN
CD3/4/8Subpopulacja limfocytów CD3/CD4/CD8150,00 PLN
CD3CD57Subpopulacja limfocytów CD3/CD57280,00 PLN
CD4CD8Subpopulacja limfocytów CD4/CD8195,00 PLN
CD4CD25Subpopulacja limfocytów T regulatorowych CD4/CD25180,00 PLN
TT3T3 (trijodotyronina)35,00 PLN
T4T4 (tyroksyna)35,00 PLN
TBGTBG (białko wiążące tyroksynę)120,00 PLN
BALUDATest Beutler i Baluda (badanie w kierunku galaktozemii)80,00 PLN
CBATest CBA – ocena cytokin Th1/Th2505,00 PLN
TEMATest EMA – ocena zaburzeń błony erytrocytarnych480,00 PLN
LCTTest limfocytotoksyczny (LCT)375,00 PLN
KAL-LAMTest na obecność lambii (Giardia intestinalis) w kale85,00 PLN
FMF-PAKTest PAPP-A wg FMF – badanie biochemiczne + interpretacja300,00 PLN
TE-X3Test potrójny260,00 PLN
TESTOSTestosteron40,00 PLN
TESTO-FTestosteron wolny110,00 PLN
TIBCTIBC (Fe, UIBC) – całkowita zdolność wiązania żelaza30,00 PLN
TOX-GToxoplasma gondii p/ciała IgG45,00 PLN
TOXG-AWToxoplasma gondii p/ciała IgG – awidność105,00 PLN
TOX-MToxoplasma gondii p/ciała IgM45,00 PLN
TPSTPS(specyficzny polipeptyd tkankowy)170,00 PLN
TRANSTransferyna65,00 PLN
TRANS-ITransferyna – izoformy270,00 PLN
TGF-BTransformujący czynnik wzrostu beta TGF-beta300,00 PLN
TRIGLICERYDY20,00 PLN
TRIGTriglicerydy (TG)20,00 PLN
TROP-ITroponina I50,00 PLN
TROP-TTroponina T45,00 PLN
TRYPSTrypsyna100,00 PLN
TRYPTTryptaza145,00 PLN
TSHTSH35,00 PLN
TYREOGLTyreoglubulina55,00 PLN
UIBCUIBC – utajona zdolność wiązania żelaza30,00 PLN
UROP-DMUroporfiryny – wydalanie185,00 PLN
URYDUrydyliotransferaza heksozo-1-fosforowa320,00 PLN
OSPA-GVaricella zoster p/ciała IgG155,00 PLN
OSPA-MVaricella zoster p/ciała IgM155,00 PLN
VdrlVDRL35,00 PLN
CAWapń całkowity15,00 PLN
CA-MWapń całkowity w moczu15,00 PLN
CA-DMWapń całkowity wydalanie15,00 PLN
CA-ZJWapń zjonizowany40,00 PLN
VIPWazoaktywny polipeptyd jelitowy250,00 PLN
RUBG-AWWirus różyczki p/ciała IgG awidność155,00 PLN
RUB-GWirus różyczki p/ciała IgG (rubella)50,00 PLN
RUM-MWirus różyczki p/ciała IgM50,00 PLN
B12Witamina B1246,00 PLN
25OH-D3Witamina D3 25OH80,00 PLN
WHB-MWolna hemoglobina w moczu75,00 PLN
WHB-OWolna hemoglobina w osoczu75,00 PLN
WHB-SWolna hemoglobina w surowicy75,00 PLN
BHCG-FMWolna podjednostka B -HCG (wg FMF)95,00 PLN
WRWR30,00 PLN
WR-POTWWR test potwierdzenia100,00 PLN
HLA-B27Wykrywanie alellu HLA B27 diagnostyka skłonności do zachorowania na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i inne spondyloartropatie240,00 PLN
HLA-CW6Wykrywanie alellu HLA-Cw6 diagnostyka skłonności do zachorowania na łuszczycę280,00 PLN
MAIGAWykrywanie p-ciał granulocytarnych505,00 PLN
GATWykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GAT)160,00 PLN
GIFTWykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GIFT)320,00 PLN
GGTPy-glutamylotransferaza GGTP15,00 PLN
ZONULZonulina280,00 PLN
ZONUL-KZonulina w kale380,00 PLN
FEŻelazo15,00 PLN
napisz do nas