Centrum Medyczne Gabinter

Magdalena Bednarczyk

Ukończyłam studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Po odbyciu rocznego stażu, rozpoczęłam szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie medycyna pracy. W 2019 roku zdałam egzamin specjalizacyjny i uzyskałam tytuł lekarza specjalisty medycyny pracy.


Posiadam szeroki zakres uprawnień do badań zarówno profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych), jak też uprawnienia do badań kierowców, osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, osób narażonych na działanie promieniowania jonizującego, nurków, marynarzy, osób pracujących w klimacie tropikalnym. Z przyjemnością zajmuję się opieką zdrowotną nad młodzieżą rozpoczynającą praktyczną naukę zawodu. Posiadam również duże doświadczenie w pracy z pacjentami pediatrycznymi.


Moje główne zainteresowania zawodowe to przepisy prawne regulujące opiekę zdrowotną nad pracownikami, profilaktyka chorób cywilizacyjnych: chorób układu krążenia, nadwagi, otyłości i insulinooporności.

Posługuję się i przeprowadzam konsultacje w języku włoskim i angielskim.

napisz do nas