Centrum Medyczne Gabinter

Regulamin korzystania z Voucherów wykupionych w Centrum Medycznym Gabinter

 

 • Wystawcą Voucherów jest spółka – Gabinter – Lekarze Specjaliści Rowiccy Spółka Jawna, ul. Z. Krasińskiego 64, 05-120 Legionowo, NIP 5361953824, Regon 388692589, KRS 0000894608

 • Nabycie Vouchera możliwe jest tylko stacjonarnie na rejestracji Centrum Medycznego Gabinter

 • Każdy Voucher posiada indywidualny numer identyfikacyjny

 • Centrum Medyczne Gabinter prowadzi ewidencję wydanych Voucherów

 • Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

 • Voucher jest formą płatności za Usługi Centrum Medycznym Gabinter.

 • Voucher ważny jest przez okres wskazany na nim.

 • W przypadku wykupienia Vouchera na kilka usług/zabiegów wykonanie pierwszej usługi musi nastąpić w okresie do 3 miesięcy od daty zakupu

 • Klient nie może domagać się zwrotu pieniędzy jeżeli Voucher ulegnie przeterminowaniu

 • Realizacja Voucheru: w zależności od ilości usług w Voucherze.

może być zrealizowany jednorazowo lub kilkakrotnie.

 • Podstawą wykonania usługi w Centrum Medycznym Gabinter jest okazanie oryginału Voucheru na recepcji

 • Centrum Medyczne Gabinter nie ponosi odpowiedzialności za Voucher,

który został utracony i nie wydaje jego duplikatów

 • Voucher może wykorzystać inna osoba niż wskazana na Voucherze,

za pisemną zgodą wpisanej tam osoby

 • Przy realizacji Vouchera, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy zdecyduje się na wykonanie usługi o niższej wartości niż usługa wpisana w Voucherze-możliwość dotyczy usług w ramach jednej specjalizacji

 • Istnieje możliwość dopłaty do usług o wyższej wartości niż usługa wpisana

w Voucherze, możliwość dotyczy usług w ramach jednej specjalizacji **

 • Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny

 • Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja zabiegu/usługi

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

** np.Voucher na usługi Rehabilitacyjne lub Kosmetologiczne do zrealizowania tylko w ramach tej specjalizacji.

Zatwierdzono dnia:23.03.2023r

Małgorzata Kiljan- Kierownik centrum Medycznego Gabinter

napisz do nas