Centrum Medyczne Gabinter

05-120 Legionowo
ul. Krasińskiego 64

tel: 22 774 09 66
tel:  737 144 444

Lekarz specjalista ortopedii i traumatologii

Ortopedia – to obszerna gałąź medycyny skupiająca się na profilaktyce oraz leczeniu urazów, zakażeń kości i stawów, zapaleń o różnym podłożu, wad wrodzonych oraz nabytych oraz schorzeń układu mięśniowego a także pourazowych zmian w narządzie ruchu. Jest ona związana z traumatologią narządu ruchu (chirurgią urazową), która polega na diagnozowaniu a także leczeniu operacyjnym skręceń i złamań kości, stawów i wiązadeł. Lekarz ortopeda zajmuje się leczeniem: wad postawy (m.in. skolioza, lordoza, kifoza), schorzeń kręgosłupa (dyskopatia, przepuklina dyskowa), zaburzeń w obrębie stawów, kości i ścięgien, zmian przeciążeniowych (zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty), zmian zwyrodnieniowych, choroby Depuytrena. Lekarz ortopeda podczas wizyty lekarskiej poza przeprowadzeniem badania przedmiotowego pacjenta może skierować go także na specjalistyczne badania takie jak tomografia komputerowa, RTG czy rezonans magnetyczny a także artrografię. Stosowane przez lekarza ortopedę metody leczenia uzależnione są od choroby pacjenta i obejmują: farmakologię, skierowanie na fizjoterapię, unieruchomienie np. z użyciem gorsetu oraz operację chirurgiczną.

Lekarz ortopeda to specjalista medyczny zajmujący się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. Układ ten obejmuje kości, stawy, mięśnie, więzadła oraz inne struktury związane z ruchem i podtrzymywaniem ciała. Lekarz ortopeda specjalizuje się w różnych obszarach związanych z ortopedią, w tym:

Diagnozowanie schorzeń i urazów:

Lekarz ortopeda przeprowadza wywiad medyczny oraz badania fizyczne w celu zdiagnozowania problemów związanych z układem mięśniowo-szkieletowym, takich jak złamania, skręcenia, zwichnięcia, uszkodzenia więzadeł czy mięśni.

Leczenie zachowawcze:

W niektórych przypadkach lekarz ortopeda stosuje leczenie zachowawcze, takie jak fizjoterapia, terapia ruchem, stosowanie ortezy (np. gipsu, opaski elastycznej) czy leczenie farmakologiczne, aby poprawić funkcję i redukować ból.

Chirurgia ortopedyczna:

Gdy leczenie zachowawcze nie przynosi oczekiwanych rezultatów, lekarz ortopeda może zdecydować się na interwencję chirurgiczną. Przeprowadza operacje naprawcze, rekonstrukcyjne i usprawniające w celu poprawienia funkcji i redukcji bólu. Przykłady to operacje na kościach, stawach, więzadłach, mięśniach czy dyskach kręgowych.

Ortopedia dziecięca:

Niektórzy ortopedzi specjalizują się w opiece nad dziećmi i młodzieżą, diagnozując i lecząc wady postawy, schorzenia wzrostowe oraz inne problemy ortopedyczne charakterystyczne dla dzieci.

Rehabilitacja po urazach i operacjach

Lekarz ortopeda nadzoruje proces rehabilitacji pacjentów po urazach lub operacjach ortopedycznych. Współpracuje z fizjoterapeutami i terapeutami zajmującymi się rehabilitacją, aby pomóc pacjentom odzyskać pełną sprawność ruchową.

Zapobieganie schorzeniom:

Lekarz ortopeda może także doradzać pacjentom w zakresie profilaktyki, radząc jak dbać o zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego, unikać kontuzji i utrzymać aktywność fizyczną.

napisz do nas