Centrum Medyczne Gabinter

Iniekcje dostawowe

Opis

MONOVISC™ PLUS to jałowy, nie alergizujący roztwór hialuronianu sodu, lekko-usieciowany za pomocą opatentowanego chemicznego czynnika sieciującego.

 • Zawiera nisko-usieciowany hialuronian sodu (NaHA) rozpuszczony w soli fizjologicznej, buforowanej fosforanem o stężeniu fizjologicznym, osmolowym. 
 • Wykonany z ultra czystego, wytwarzanego w wyniku fermentacji bakteryjnej, hialuronianu sodu o dużej masie cząsteczkowej.

Zastosowanie

MONOVISC™ PLUS zastrzyk z usieciowanego hialuronianu sodu to pojedyncza iniekcja usieciowanego hialuronianu sodu, zaprojektowana aby zwalczać objawy choroby zwyrodnieniowej stawów.

Wskazania

MONOVISC™ PLUS jest wskazany jako suplement wiskoelastyczny lub zamiennik mazi stawowej w ludzkich stawach.

 • Nadaje się do leczenia objawów dysfunkcji stawowych u ludzi, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów. 
 • Działanie MONOVISC™ PLUS polega na nawilżeniu i wsparciu mechanicznym.

Sposób użycia/Wskazówki dotyczące stosowania

Wymagana ilość MONOVISC™ PLUS jest wstrzykiwana przez sterylną, jednorazową igłę do iniekcji podskórnych o odpowiednim rozmiarze do wybranej przestrzeni stawowej.

Działania niepożądane

MONOVISC™ PLUS jest każdorazowo dokładnie badany, aby określić czy każda seria produktu jest zgodna z wymaganiami jakościowymi. Odkąd cząsteczki kwasu hialuronowego nie wywołują reakcji zapalnych, wszelkie tego typu reakcje uznaje się za skutek inwazyjnego zabiegu. Po iniekcji dostawowej preparatu zawierającego hialuronian sodu zaobserwowano sporadyczne przypadki krótkotrwałej opuchlizny i dyskomfortu z powodu bólu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego. Ogólne zagrożenia związane z zabiegiem wstrzykiwania substancji do stawów mogą obejmować zakażenia i krwawienie.

Opakowanie

MONOVISC™ PLUS jest jałowym wiskoelastycznym preparatem dostarczanym w jednorazowych szklanych strzykawkach o pojemności 4.0 ml. Każda strzykawka zawiera rozpuszczony w soli fizjologicznej, buforowanej fosforanem, lekko-usieciowany hialuronian sodu. 

W celu uzyskania pełnej informacji o produkcie proszę odnieść się do ulotki przylekowej.

Opis

Cingal® PLUS 4 ml to innowacyjne połączenie długotrwale działającego usieciowanego kwasu hialuronowego z powszechnie znanym sterydem.
Heksacetonid triamcynolonu (steryd) w iniekcji jest stosowany od ponad 45 lat ze względu na silne działanie przeciwzapalne, szybką redukcję bólu i wcześniejszy powrót do aktywności ruchowej. Choć sterydy przynoszą szybką ulgę w bólu, efekt jest zazwyczaj krótkotrwały.
Kwas hialuronowy (HA) jest naturalnie występująca molekuła znajdującym się w całym organizmie, będąca głównym komponentem zdrowego stawu i prawidłowo funkcjonującej tkanki. Wiskosuplementy HA są używane od ponad 25 lat w redukcji bólu spowodowanego chorobą zwyrodnieniową stawów (ang. OA) jednocześnie poprawiając lepko-sprężyste właściwości płynu stawowego oraz ochraniając powierzchnię chrząstki stawowej. Choć tradycyjne iniekcje HA przynoszą długotrwałą ulgę w bólu, pacjent najczęściej odczuwa maksymalny efekt dopiero po 8 tygodniach od iniekcji.
Tylko Cingal® PLUS dzięki połączeniu najlepszego z szybko działających sterydów z długotrwale działającym wiskosuplementem przynosi natychmiastową i długotrwałą ulgę w bólu.

Wskazania

Preparat Cingal® PLUS wskazany jest do zastosowania jako lepko-sprężysty dodatek lub materiał zastępczy dla mazi stawowej w ludzkich stawach. Cingal® PLUS doskonale nadaje się do szybkiego i długotrwałego łagodzenia objawów dysfunkcji stawowych u ludzi, w tym choroby zwyrodnieniowej stawów. Działanie preparatu Cingal® PLUS to długotrwałe złagodzenie objawów dzięki właściwościom smarującym oraz mechaniczne wsparcie uzupełnione tymczasowym złagodzeniem bólu dzięki działaniu heksacetonidu triamcynolonu.

Zawartość

Produkt zawiera 22 mg/ml usieciowanego kwasu hialuronowego o dużej masie cząsteczkowej, wytworzonego drogą fermentacji bakteryjnej oraz 4,5 mg/ml heksacetonidu triamcynolonu.

Sposób dostarczania

Cingal® PLUS to sterylny preparat w dawce 4 ml dostarczany w szklanej jednorazowej strzykawce o poj. 5 ml.

Opis

ORTHOVISC®  PLUS zmniejsza ból i poprawia sprawność ruchową już po trzech iniekcjach

Badanie skuteczności hialuronianu sodu w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego preparatem ORTHOVISC® PLUS wykazało wysoką skuteczność po trzech iniekcjach dostawowych. Ból stawu został znacząco zredukowany i nastąpiła poprawa sprawności (czas potrzebny do przejścia 50 stóp [15,24 m]).
Korzyści z wiskosuplementacji preparatem ORTHOVISC® PLUS u pacjentów z umiarkowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego były mierzone przez okres 27 tygodni.
Profil bezpieczeństwa preparatu ORTHOVISC® PLUS był zbliżony do obserwowanego u pacjentów otrzymujących placebo, wskazując na to, że działania niepożądane wiązały się z iniekcją, a nie z wstrzykiwanym materiałem.

Duża masa cząsteczkowa, duża lepkość – optymalna wiskosuplementacja

Normalna maź stawowa charakteryzuje się dużą zawartością hialuronianu o dużej masie cząsteczkowej.
ORTHOVISC® PLUS zawiera kwas hialuronowy o dużej masie cząsteczkowej w wysokim stężeniu, który zapewnia pierwszorzędną lepkość i amortyzację, chroniąc w ten sposób stawy.

Wyjątkowa czystość i wyjątkowy profil bezpieczeństwa

Wyjątkowa czystość preparatu ORTHOVISC®  PLUS minimalizuje ryzyko reakcji zapalnych.
Nie odnotowano ani jednej reakcji pseudoseptycznej na ORTHOVISC® PLUS11.
ORTHOVISC® PLUS wytwarzany jest z ultraczystego hialuronianu pochodzenia niezwierzęcego i został zaakceptowany przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA).
Udowodniono, że wiskosuplementacja kwasem hialuronowym jest bezpiecznym sposobem leczenia miejscowego choroby zwyrodnieniowej stawów, któremu towarzyszą minimalne działania niepożądane. NLPZ i środki przeciwbólowe mogą wiązać się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Mogłyby również spowodować postępujące uszkodzenie stawu wynikające z tego, że wpływając na zmniejszeniu bólu spowodowanego obciążeniem, nie dają jednocześnie dodatkowych efektów w postaci zwiększenia lepkości.

Skuteczność

 • Zmniejsza ból stawu10
 • Poprawia sprawność ruchową pacjenta10
 • Przynosi efekty już po 3 wstrzyknięciach w cyklu leczenia10
 • Długotrwała skuteczność10

Najlepsze właściwości

 • Wysokie stężenie kwasu hialuronowego (15 mg/ml)
 • Idealna masa cząsteczkowa – średnio 1,9 × 106daltonów
 • Optymalna lepkość dynamiczna zapewnia dowiedzioną elastyczność mazi stawowej

Bezpieczeństwo

 • Wysoki stopień czystości
 • Brak reakcji pseudoseptycznych, przy ponad 1 mln iniekcji na całym świecie11
 • Wytwarzanie w procesie fermentacji eliminuje ryzyko reakcji alergicznych na białka zwierzęce

Bibliografia

11 MAUDE Database serach, April 2008
 ORTHOVISC is FDA-approved for use in the knee joint. ORTHOVISC is approved in the European Economic Area for use in all synovial joints.
10 Brandt KD, Block JA, MIchalski JP, Moreland LW, Caldwell JR, Lavin PT, Efficacy and safety of intra-arcikular sodium hyaluronate in knee osteoarthritis. ORTOVISC Study Group. Clin Orthop Relat Res 2001;(385):130-43.

Opis

Osocze bogatopłytkowe (ang. platelet rich plasma, PRP) zapewnia nowe, obiecujące możliwości regeneracji tkanek w wielu dziedzinach medycyny również leczeniu chorób stawów, ścięgien i więzadeł.  
PRP jest autologicznym, stężonym preparatem płytek krwi i powiązanych z nimi czynnikami wzrostu w niewielkiej objętości osocza. PRP uzyskuje się poprzez pobranie małej próbki krwi od pacjenta, a następnie odizolowanie leukocytów i płytek krwi od erytrocytów przy pomocy wirowania. Otrzymane w ten sposób PRP o wysokim stężeniu stosowane jest bezpośrednio w wybranej okolicy w celu przyspieszenia procesu gojenia tkanek.  

Na czym polega czynność płytek krwi?

Płytki krwi odgrywają ważną rolę w naturalnej reakcji gojenia się organizmu. Wewnątrz płytek obecne są ziarnistości alfa, które zawierają czynniki krzepnięcia i wzrostu, uwalniane w przebiegu procesu gojenia. Wskutek aktywacji płytki krwi agregują, a następnie uwalniają czynniki wzrostu, które pobudzają reakcje kaskady gojenia.  

Autorzy doniesień naukowych stwierdzili obecność następujących czynników wzrostu w PRP:

 • Płytkowy czynnik wzrostu (PDGF)
 • Transformujący czynnik wzrostu β1 (TGF-β1)
 • Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF)
 • Czynnik wzrostu fibroblastów (FGF)
 • Czynnik wzrostu naskórka (EGF)
 • Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1)

TropoCells™ – uproszczenie procesu preparacji PRP

Opatentowany przez firmę Estar-Medical zestaw upraszcza przygotowanie PRP i umożliwia przeprowadzenie zabiegu zarówno w warunkach profesjonalnej sali operacyjnej jak i w poradni wykonującej jedynie zabiegi ambulatoryjne.

Wyjątkowa technologia zestawu TropoCells™ zapewnia:

 • wydajność – wykonuje się tylko JEDNO WIROWANIE 
 • wydajne pobieranie koncentratu płytek dzięki opatentowanemu tłokowi filtrującemu TropoCells™ 
 • opcjonalne odfiltrowanie różnych rodzajów białych krwinek z koncentratu płytek dzięki tłokowi filtrującemu TropoCells™
 • duże możliwości i elastyczność – łatwość dostosowania do wielu różnych zastosowań i użytkowników
 •  uzyskanie koncentratu o wysokim stężeniu płytek zawierającego czynniki wzrostu

Udowodnione wyniki

System Tropocells został zbadany w celu oceny ilościowej uzyskiwanych płytek krwi, dostępności czynników wzrostu oraz scharakteryzowania płytek in vitro (agregacji płytek, selektyny p, stresu hipotonicznego) natychmiast oraz 4 godziny po przygotowaniu.

Autologiczna, bezpieczna i skuteczna metoda leczenia artrozy, stanów zapalnych oraz zespołów bólowych kręgosłupa.

 

Wykorzystanie własnych możliwości regeneracyjnych

Terapia Sanakin polega na podaniu surowicy zawierającej białka przeciwzapalne (IL-1RA) bezpośrednio w źródło zapalenia. Niezwykłe działanie białka IL-1RA polega na blokowaniu receptorów cytokiny prozapalnej, która odpowiedzialna jest za indukowanie procesu zapalnego, powodując reakcję bólową oraz degradację chrząstki. Sanakin neutralizuje cytokinę IL-1 hamując proces zapalny i jego objawy, w tym ból zapobiegając niszczeniu chrząstki stawowej. Pełna kuracja z użyciem Sanakine wymaga 3 do 5 iniekcji a jej ilość ustalana jest wraz z lekarzem w zależności od lokalizacji stanu zapalnego oraz nasilenia dolegliwości bólowych.

Schemat działania surowicy zawierającej białka przeciwzapalne IL-1RA

Nasz organizm steruje procesami zapalnymi za pomocą specjalnych substancji semiochemicznych (protein). Substancje te gromadzą się w odpowiednich punktach sygnałowych w stawie i przekazują swój komunikat: >>wywołać zapalenie<<, wzgl. >>zatrzymać zapalenie<<. W przypadku artrozy w danym stawie zachwiana zostaje równowaga między substancjami semiochemicznymi przeciwzapalnymi, a wywołującymi zapalenie.

Możliwe wskazania do terapii Sanakin

Artroza wszystkich stawów Stopień I – III (według Kellgrena)
–  gonartroza
–  koksartroza
–  artroza stawu barkowego
–  artroza stawu skokowego
–  artroza stawów rąk i pleców

Zamiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
–  artroza stawów lędźwiowych
–  osteochondroza
–  spondyloartroza

Uszkodzenie krążków międzykręgowych
–  wypuklina krążka międzykręgowego
–  wypuklina krążka międzykręgowego z podrażnieniem korzenia nerwu

Entezopatia
–  achillodynia
–  łokieć tenisisty
–  łokieć golfisty

Naderwanie włókien mięśniowych lub pęczków mięśniowych
Choroba Morbus Bechterew
Artretyzm

 

Roztwór do iniekcji oparty na peptydach o niskiej masie cząsteczkowej  z hydrolizowanego kolagenu wołowego.
ORTOKOL  5 mg/1 ml, ampułko strzykawka  Strzykawka 2 ml , do  iniekcji dostawowych, ścięgien, wiązadeł i mięśni.
Preparat ORTOKOL poza peptydami kolagenu zawiera w swoim składzie również magnez i witaminę C, które chronią i zachowują strukturę peptydów przed utlenianiem występującym podczas procesu sterylizacji.  

Zastosowanie

ORTOKOL poprawia mobilność, zmniejsza bóle stawowe oraz wspiera struktury tkanki łącznej w przebiegu choroby zwyrodnieniowych stawów, urazów, przeciążeń lub wad postawy.
ORTOKOL może również przyspieszać powrót do sprawności fizycznej podczas procesu rehabilitacji po operacjach stawów, takich jak resekcja łąkotki, rekonstrukcja więzadeł czy naprawa chrząstki stawowej.

Wskazania

 1. Redukcja stanu zapalnego i bólu
 2. Poprawa funkcjonowania stawów
 3. Wzmocnienie strukturalne
 4. Ochrona chrząstki i tkanek łącznych
 5. Działanie pro-regeneracyjne